Prodej s sebou

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Prodej s sebou

Navigace:  Práce s pokladnou > Nastavení aplikace >

takeaway

Zde nastavujete chování funkce Prodej s sebou, včetně uplatňované sazby DPH pro tento typ prodeje. Nastavení je platné i pro prodej prostřednictvím Mobilního číšníka. Pokud v Nastavení EET povolíte vystavování dokladů bez fiskalizace, budete moci aktivovat také vystavování dokladů s sebou bez fiskalizace.

clip0102

 

Nejprve prodej s sebou povolte, zobrazí se nastavení této funkce. Volby Chování funkce s sebou určují zobrazení tlačítka pro prodej s sebou u položek přidaných na účet. Podle tohoto nastavení lze podej s sebou zvolit pro všechny prodávané produkty nebo jen vybrané. Jestliže zapnete prodej s sebou pro všechny prodávané položky, zobrazí se možnost prodeje s sebou jako ikonka automobilu u každého naúčtovaného produktu. Ťuknutím na tuto ikonku podej s sebou pro tuto naúčtovanou položku zapnete, dalším ťuknutím vypnete:

clip0101

 

Pokud nechcete prodej s sebou aktivovat obecně pro všechny produkty, nastavte ho jen pro vybrané položky. Pak se tlačítko pro prodej s sebou zobrazí jen u těch produktů, které budou mít ve vlastnostech prodej s sebou povolený.

Mimo tlačítka je možné zobrazit dialog prodeje Tady/S sebou jakmile položku přidáte na účet nebo později v platebním dialogu při vystavení účtu. Taktéž lze povolit prodej s sebou pro celý účet. S uvedenými možnostmi souvisí volby Použití. Jednotlivé možnosti lze kombinovat. Kompletní možnosti prodeje sebou popisuje tabulka níže.

clip0103

 

Možnosti nastavení prodeje s sebou:

Volba

Chování

Použít zvláštní sazbu DPH pro vybrané položky

U prodávaných produktů s sebou se použije vybraná výchozí sazba DPH. Sazbu DPH pro prodej s sebou však můžete nastavit také zvlášť ve vlastnostech každého produktu. Nastavená sazba u produktu má přednost.

Povolit prodej s sebou u všech položek

Zobrazí u naúčtovaných položek tlačítko pro aktivaci prodeje s sebou.

Povolit prodej s sebou jen u vybraných položek

Zobrazí tlačítko pro aktivaci prodeje s sebou jen u položek (produktů), které mají prodej s sebou povolený ve vlastnostech.

Povolit prodej celého účtu s sebou

Umožní uplatnit prodej s sebou v platebním dialogu pro celý účet.

Vyžadovat volbu tady/s sebou před placením

Zobrazí dialog pro výběr prodeje Tady/S sebou při placení účtu.

Vyžadovat volbu tady/s sebou při markování položky

Zobrazí dialog pro výběr prodeje Tady/S sebou již při naúčtování produktu (přidání produktu na účet).

 

uziv_tip_icon

Nastavení sazby DPH pro prodej s sebou lze provést také prostřednictvím Vzdálené správy. Stačí k vybraným produktům přidat speciální štítek -ta-XX, kde XX označuje číslo v procentech, např. -ta-15 znamená 15% sazbu DPH.

V nastavení tiskové úlohy Tisk účtenek můžete zvolit, zda chcete na vytištěné účtence uvádět u produktů prodej s sebou. Viz část Tisknutelné údaje.

nahoru