Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

takeawayZde nastavujete chování funkce Prodej s sebou. Nastavení je platné i pro prodej prostřednictvím Mobilního číšníka. Výběr mezi prodejem tady a s sebou uskutečňujete při vložení produktu na účet (namarkování), při zaparkování účtu nebo v platební dialogu před zaplacením a uzavřením účtu. Prodej s sebou slouží jen pro rozlišení prodeje pro obsluhu či zákazníka.

clip0102

 

Nejprve prodej s sebou povolte, zobrazí se nastavení této funkce. Volby Chování funkce s sebou určují zobrazení tlačítka pro prodej s sebou u položek přidaných na účet. Podle tohoto nastavení lze podej s sebou zvolit pro všechny prodávané produkty nebo jen vybrané. Jestliže zapnete prodej s sebou pro všechny prodávané položky, zobrazí se možnost prodeje s sebou jako ikonka automobilu u každého naúčtovaného produktu. Ťuknutím na tuto ikonku podej s sebou pro tuto naúčtovanou položku zapnete, dalším ťuknutím vypnete:

clip0101

 

Pokud nechcete prodej s sebou aktivovat obecně pro všechny produkty, nastavte ho jen pro vybrané položky. Pak se tlačítko pro prodej s sebou zobrazí jen u těch produktů, které budou mít ve vlastnostech prodej s sebou povolený.

Mimo tlačítka je možné zobrazit dialog prodeje tady / s sebou jakmile položku přidáte na účet, když účet zaparkujete nebo později v platebním dialogu při vystavení účtu. Taktéž lze povolit prodej s sebou pro celý účet. Jednotlivé možnosti lze kombinovat. Kompletní možnosti prodeje sebou popisuje tabulka níže.

Dialog pro výběr tady / s sebou

 

V případě zaparkovaného účtu se k označení prodeje tady / s sebou dostanete přes tlačítko operací s účtem. Případně, pokud povolíte volbu Vyžadovat volbu tady/s sebou před zaparkování účtu, bude ještě před samotným zaparkováním zobrazen dialog výše.

clip1114

nahoru

Možnosti nastavení prodeje s sebou:

Volba

Chování

Povolit prodej s sebou u všech položek

Zobrazí u naúčtovaných položek tlačítko pro aktivaci prodeje s sebou.

Povolit prodej s sebou jen u vybraných položek

Zobrazí tlačítko pro aktivaci prodeje s sebou jen u položek (produktů), které mají prodej s sebou povolený ve vlastnostech.

Povolit prodej celého účtu s sebou

Umožní uplatnit prodej s sebou v platebním dialogu pro celý účet.

Vyžadovat volbu tady/s sebou před zaparkování účtu

Zobrazí dialog pro výběr prodeje tady / s sebou před zaparkováním účtu.

Vyžadovat volbu tady/s sebou před placením

Zobrazí dialog pro výběr prodeje tady / s sebou při placení účtu.

Vyžadovat volbu tady/s sebou při markování položky

Zobrazí dialog pro výběr prodeje tady /s sebou již při naúčtování produktu (přidání produktu na účet).

 

uziv_tip_icon

V nastavení tiskové úlohy Tisk účtenek můžete zvolit, zda chcete na vytištěné účtence uvádět u produktů prodej s sebou. Viz část Tisknutelné údaje.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC