Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Každému produktu v pokladně lze přiřadit štítek. Štítek je textová informace, kterou můžete využít například pro určení, zda se má při prodeji konkrétního produktu vytisknout objednávka (bon) v kuchyni apod. Podrobné informace o štítcích najdete v této kapitole.

Štítky můžete spravovat přímo v dotykové pokladně nebo prostřednictvím Vzdálené správy. Pro správu štítků ve Vzdálené správě přejděte na záložku Seznamy » Produkty a v záhlaví stránky přepněte pomocí tlačítka 01 na zobrazení štítků. Nový štítek vytvoříte ve vlastnostech produktu. Všechny štítky, které u produktů vytvoříte, uvidíte v tomto seznamu.

2017-03-16_145401
 

Pomocí tlačítek 02 zobrazené štítky vyexportujete do Excelu či textového formátu .csv. Tlačítkem Import 03 můžete štítky do pokladny hromadně naimportovat. Do vlastností každého štítku se dostanete kliknutím na tlačítko 04. Tlačítkem 05 štítek smažete.

U štítku můžete změnit jeho název a externí označení. Externí označení lze využít jako interní identifikaci daného štítku. Změny uložíte kliknutím na tlačítko Uložit.

2017-03-16_153117

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC