Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

\\\\\\Po kliknutí na záložku Seznamy se rozbalí nabídka se základními položkami, které dotyková pokladna používá. Kliknutím na vybranou položku zobrazíte obsah dané položky. Kliknutím na Produkty se tak otevře stránka s přehledem vytvořených produktů. Záložka Zákazníci zase ukazuje seznam všech zákaznických účtů. S některými položkami (jejich obsahem) je možné dále pracovat. Lze například vytvářet či mazat produkty, přesouvat produkty mezi sklady, vytvářet a mazat dodavatele apod.

Vybrané seznamy je možné pomocí odpovídajících tlačítek v záhlaví stránky exportovat do Excelu nebo formátu .csv. Před exportem do těchto formátů je nutné povolit odběr upozornění ze Vzdálené správy. Jak na to se dočtete v této kapitole.
 

 


 

Přidat vše

V některých dialogových oknech (Ceny, Sklady a vybrané seznamy) je k dispozici tlačítko Přidat všechny 01. Pomocí tohoto tlačítka dojde k přesunutí všech produktů do editačního okna 02, kde lze s produkty dále pracovat. Jako příklad na obrázku níže, je uveden postup naskladnění všech produktů:

newitem74

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC