Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Vlastnosti produktu v otevřeném účtu zobrazíte ťuknutím na ikonu tužky 01 u naúčtované položky. Otevře se dialog s několika záložkami, kde můžete upravit vlastnosti produktu dočasně jen pro tento konkrétní účet.

Screenshot_2017-09-01-10-44-50 2

 

Dialog obsahuje následující záložky (dostupnost všech záložek záleží na konkrétním nastavení):

Množství - Zde specifikujete množství prodané položky bez ohledu na nastavené množství v kartě produktu ve Správě položek. Jestliže máte zvolenou jinou než běžnou porci, nelze množství zadat (viz poslední záložka Porce). Pokud je produkt prodáván na váhu, můžete zde zadat táru, která bude odečtena od celkové hmotnosti naúčtovaného produktu.

Poznámka - K produktu můžete přiřadit vlastní textovou informaci, která bude vytištěna na účtence. Touto poznámkou je také identifikován zaparkovaný účet.

Název - Pokud prodáváte použité zboží (máte u produktu štítek -used), můžete produkt při naúčtování konkrétně pojmenovat. V jiném případě se záložka s názvem nezobrazuje.

Sleva - Nastavte případnou aktuální slevu. Nastavená sleva je platná jen pro tento účet. Ve vlastnostech každého produktu lze určit, zda na něho chcete slevu aplikovat či nikoliv. Sleva může být procentuální, v definované částce na položku (JEDNOTKOVÁ) nebo na celé naúčtované množství produktu (CELKOVÁ). Slevu lze zadat i v záporné hodnotě pomocí tlačítka +/-. Záporná sleva je vlastně přirážka. Každému uživateli lze nastavit maximální slevu, kterou může poskytnout. Výši maximální slevy můžete nastavit ve vlastnostech produktové kategorie nebo pro konkrétního zaměstnance. Toto omezení se však vztahuje jen na slevu uplatňovanou na položku na účtu, tedy zde, a nikoliv na slevu pro celý účet v platebním dialogu.

Cena - Upravte cenu produktu platnou jen pro tento účet. Úpravu ceny je možné zakázat deaktivací uživatelského práva Upravit cenu položky na účtu.

Bonusové body - Upravte počet bonusových bodů, které budou odečteny ze zákaznického účtu.

Porce - Vyberte z definovaných porcí pro tento produkt. Zvolená porce bude zobrazena u prodávaného produktu.

S sebou - Umožní zvolit, zda je produkt prodáván tady nebo s sebou. Dostupnost této možnosti je závislá na tomto nastavení.

Chod - Určete odpovídající chod (předkrm, hlavní jídlo apod.) a informujte kuchyň o jeho přípravě. Práce s chody je závislá na tomto nastavení.

 

uziv_tip_icon

Pokud v nastavení aplikace povolíte volbu Používat táry při vážení, budete moci na záložce Množství nastavit vlastní táry, které se odečtou od hmotnosti váženého zboží. Více informací nejdete v této kapitole.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC