Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Uživatelská práva pro pokladní operace a sklad

Je popisován výchozí stav, kdy jsou všechna práva povolena. Níže najdete informace o tom, kam uživatel ztratí přístup, pokud danou funkci zakážete. Jak nastavit práva jednotlivým uživatelům (zaměstnancům), kteří pracují s pokladnou najdete v této kapitole. Uživateli můžete přiřadit dvě samostatné sady práv - pro pokladní operace a aplikaci Sklad. Nastavená uživatelská práva jsou aktivní ihned, není nutné nové přihlášení či restart pokladny.

Mimo práv pro pokladní operace či aplikaci Sklad, můžete také určit, jaké informace uvidí uživatel po přihlášení do Vzdálené správy. Uživatelská práva pro Vzdálenou správu však používají samostatné uživatelské účty a nesouvisí s účty zaměstnanců v pokladně. Přístup do Vzdálené správy tak může mít i osoba, která přímo s pokladnou nepracuje, ale potřebuje mít např. přehled o tržbách. Postup vytvoření uživatelského účtu ve Vzdálené správě a přiřazení práv najdete v této kapitole.

 

 

Uživatelská práva pro pokladní operace

Zobrazit tržby (vše)

Povolí plný přístup do přehledu tržeb.

Zobrazit tržby (současná směna)

Povoluje prohlížet tržby pouze za aktuální otevřenou směnu.

Zobrazit stav pokladny

Povoluje zobrazení vypočteného stavu financí pokladny při uzavření pokladny.

Tisk uzávěrek

Povoluje automatický tisk uzávěrky pokladny. Pro funkčnost je nutné mít v nastavení odpovídající tiskové úlohy povolen Automatický tisk uzávěrek.

Zobrazit zisky

Povoluje zobrazení zisku v přehledu tržeb a na vytištěné uzávěrce pokladny.

Zobrazit spropitné

Umožňuje zobrazit spropitné v přehledu tržeb a v přehledu směn. Povoluje také tisk spropitného na uzávěrce pokladny.

Editovat produkt

Povoluje přístup do nabídky Správa položek.

Editovat uživatele

Povoluje přístup do nabídky Správa uživatelů.

Manuální výběr zákazníka

Povoluje zobrazení dlaždice Zákazník pro možnost ručního výběru zákaznického účtu.

Editovat zákazníky

Povoluje vytvářet, editovat a mazat zákaznické účty.

Upravit datum expirace zákaznického účtu

Povoluje upravit datum ukončení platnosti zákaznického účtu.

Pokladní výdaj

Povoluje přístup do nabídky Příjem/Výdaj pro zaznamenání hotovostní pokladní operace.

Zobrazit historii dokladů

Povoluje přístup do historie dokladů.

Změnit způsob úhrady

Povoluje změnu způsobu úhrady vystaveného dokladu v Historii.

Stornovat doklady

Umožňuje stornování vystavených dokladů z historie.

Stornovat otevřené účty

Povoluje stornování otevřených účtů.

Změny v zaparkovaných položkách

Povoluje dodatečně editovat již zaparkované položky na otevřeném účtu. Povoluje plnou editaci, včetně přidávání a odebrání kusů, změny ceny či smazání položky z účtu.

Změny v nezaparkovaných položkách

Povoluje úpravu množství a ceny na nově přidané nezaparkované položce otevřeného účtu. Povoluje také odebrání nezaparkované položky z účtu.

Tisk kontrolní účtenky

Povoluje výtisk výpisu z otevřeného účtu.

Poskytovat slevy

Povoluje poskytovat individuální slevy na otevřený účet / položku otevřeného účtu.

Vystavit účet bez zaplacení

Povoluje vystavit doklad bez zaplacení. Takovýto doklad nebude zahrnut do tržeb pokladny a lze jej dodatečně zaplatit z Historie.

Vytvoření odpisu

Povoluje použití platební metody Odpis. Pro funkčnost je nutné mít přidánu platební metodu Odpis.

Otevření pokladní zásuvky

Povoluje zobrazení dlaždice Otevřít zásuvku. Pro funkčnost je nutné mít aktivní volbu Zobrazit tlačítko na otevření pokladní zásuvky v nastavení pokladní zásuvky.

Změna nastavení aplikace

Povoluje měnit pokročilá nastavení pokladny (Nastavení aplikace).

Správa skladu

Povoluje přístup do aplikace Sklad. Právo je nadřazeno ostatním skladovým oprávněním.

Vystavit účet v Mobilním číšníku

Povoluje vystavení účtu prostřednictvím mobilního číšníka.

Otevřít/uzavřít pokladnu

Povoluje otevřít či uzavřít pokladnu, tj. ukončit směnu.

Zadávat počáteční stav pokladny

Povoluje zadání (editaci) počátečního stavu pokladny při otevření pokladny.

Upravit cenu položky na účtu

Povoluje změnu ceny položek na otevřených (zaparkovaných) účtech. Bez tohoto práva nebude možné upravit cenu v tomto dialogu.

nahoru

Uživatelská práva pro aplikaci Sklad

Přístup do skladu

Povoluje přístup do aplikace Sklad.

Naskladnit položky

Povoluje provádět naskladnění a korekce u skladových položek.

Provádět skladové korekce

Povoluje provádět skladové korekce u skladových položek.

Zadat nákupní cenu

Povoluje upravovat nákupní cenu při naskladnění položek.

Zobrazit aktuální množství skladových zásob

Povoluje zobrazení aktuálního stavu skladových zásob.

Zobrazit inventury

Povoluje zobrazení reportu inventury

Upravit inventuru

Povoluje zobrazení dlaždice pro vstup do inventury

Zobrazit aktuální množství na skladě během inventury

Povoluje zobrazování aktuálního množství skladových zásob v průběhu inventury.

Upravit sklad

Povoluje zobrazit seznam skladů a přejmenovat je.

Zobrazit skladové reporty

Povoluje zobrazení dlaždice Reporty.

Export skladových reportů

Povoluje exportovat a odesílat reporty e-mailem.

Zobrazit seznam dodavatelů

Povoluje zobrazení dlaždice Správa dodavatelů.

Vytvořit/Upravit dodavatele

Povoluje vytvářet nové a editovat stávající dodavatele.

Zpracovat dodací listy

Povoluje zpracovávat elektronické dodací listy a remitendy.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC