Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Jak vytvořit či zrušit rezervaci?

Rezervaci lze vytvořit v každém pohledu. Pokud potřebujete již vytvořenou rezervaci upravit, ťukněte na ni v přehledu, zrušte ji a vytvořte rezervaci novou. V případě, že není žádný stůl volný, můžete volný stůl podle nastavených specifikací jednoduše vyhledat.

dulezite_sdeleni_icon

Před vytvořením první rezervace je nutné nastavit počet míst u jednotlivých stolů. Jinak nebudou stoly zobrazeny!

 

1_icon

V jakémkoliv pohledu ťukněte na tlačítko pro vytvoření rezervace 01.

clip0045

 

2_icon

Otevře se dialog s vlastnostmi rezervace. V pravé části vyberte z menu 01 z jaké pokladny chcete zobrazit stoly. Ty se zobrazují v části 03. V této části mohu být zobrazeny stoly ze všech pokladen připojených do stejného cloudu nebo jen stoly z vybrané pokladny. Stůl zde nebude zobrazen také v případě, pokud neodpovídá volbám v části 02 nebo již má ve specifikovanou dobu v části 02 vytvořenou rezervaci.

clip0046
 

poznamka_icon

Podle rozlišení displeje vaší pokladny mohou být nejprve zobrazeny samostatně náležitosti rezervace a poté v dalším kroku výběr stolů a zákazníka.

clip0777

 

3_icon

V části 02 (viz horní obrázek) zvolte pro kolik osob chcete rezervovat stůl, v jaký den a čas a na jak dlouhou dobu. Pokud se vám nehodí zobrazené předvolby, ťukněte na JINÉ a zadejte vlastní hodnoty. Podle nastavených voleb se zobrazí dostupné stoly v pravé části 03. Počet osob lze nastavit ve vlastnostech každého stolu v mapě stolů v Dotykačce. Pokračujte ťuknutím na VYTVOŘIT REZERVACI u zvoleného stolu.

4_icon

Bude zobrazen dialog pro výběr zákazníka, tj. osobu, na kterou bude stůl rezervován. Vyberte či vyhledejte již vytvořeného zákazníka nebo vytvořte nového. U nového zákazníka stačí jen zadat jeho jméno. V nastavení aplikace můžete povinné zadání zákazníka vypnout.

clip0048

 

5_icon

Jakmile zvolíte zákazníka, objeví se rekapitulace rezervace, do které lze vložit poznámku. Tlačítkem VYTVOŘIT nyní rezervaci uložte.

clip0050

 

uziv_tip_icon

Jestliže na stůl, který je rezervován, vytvoříte v Dotykačce účet, budete na rezervaci upozorněni a budete moci k tomuto účtu přiřadit zákazníka s touto rezervací.

clip1064
 

Pro hotelové provozy je možné rezervace automaticky vytvářet pro celé dny s přihlédnutím k nastavenému času pro Check in a Check out. Stačí aktivovat odpovídající volbu v nastavení aplikace.

 

6_icon1

Rezervace je vytvořena a objeví se v programu rezervací. Pokud na rezervaci v přehledu ťuknete, uvidíte její vlastnosti, včetně možnosti rezervaci zrušit či zpětně upravit.

clip0047
clip0049

 

Na mapě stolů jsou rezervované stoly indikovány fialovým R, a to standardně 30 minut před začátkem a 10 minut po začátku rezervace. Tuto dobu můžete změnit v Nastavení aplikace - Mapa Stolů.

clip0059

nahoru


 

Vyhledání volného stolu

Pokud není k dispozici ve vybraném časovém intervalu žádný stůl, zobrazí se v pravé části tlačítka pro časový posun +- 30 MINUT. Ťuknutím na tyto tlačítka posunujete čas specifikovaný v levé části (na obrázku níže 18:00) o 30 minut dopředu či dozadu. Posunováním času docílíte zobrazení volných stolů, které odpovídají nastaveným hodnotám rezervace.

Použitím tlačítek (časovým posunem dopředu nebo dozadu) tak můžete vyhledat nejbližší volný stůl podle specifikací v levé části a rovnou vytvořit rezervaci.

clip0051

 

uziv_tip_icon

Doporučujeme mezi jednotlivými rezervacemi ponechat určitý časový rozestup, jelikož zákazníci nemusejí být vždy dochvilní.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC