Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Mapa stolů je automaticky zapnuta, pokud v průvodci aktivací zvolíte jako druh provozu Restaurace / kavárna. V ostatních případech můžete mapu stolů zapnout / vypnout právě v tomto nastavení. V případě, že na vaší mapě máte hodně stolů, můžete změnit velikost mapy (to provedete na hlavní obrazovce) a zobrazit na jedné mapě více položek nebo mapu rozdělit na více stránek, viz volba Stránky.

Jakmile povolíte mapu stolů a vytvoříte stránky, ťuknutím na konkrétní stránku 01 ji otevřete a můžete přidat jednotlivé stoly.

Možnosti A se vztahují k informaci o době od poslední úpravy účtu, který je na daném stole zaparkován. Zde nastavujete, po jaké době se změní barevná indikace stáří účtu. Více informací najdete v této kapitole. Zdali chcete tyto informace zobrazovat určujete aktivací volby Zobrazovat čas od poslední práce se stolem.

Jestliže používáte aplikaci Rezervace, budou zobrazeny možnosti pro nastavení notifikace blížící se rezervace stolu B.

mapa_stolu_nastaveni1_800_edge_no1
clip0164

 

Standardně je mapa stolů zobrazována znovu vždy, když uzavřete účet a provedete jeho zaplacení. Filozofie ovládání je založena na tom, že nejprve ťuknete na mapě stolů na vybraný stůl a poté na tento stůl účtujete. Po vybrání stolu se místo mapy stolů tedy objeví obrazovka s produkty a mapa stolů se znovu objeví až po uzavření účtu. Jestliže vám toto chování nevyhovuje, můžete zvolit jinou výchozí obrazovku. Mapu stolů v tomto případě zobrazíte ťuknutím na dlaždici Mapa Stolů 01 v dlaždicovém menu na hlavní obrazovce.

uziv_tip_icon

Místo produktů se vždy po uzavření či zaparkování účtu může zobrazovat přehled otevřených (zaparkovaných) účtů nebo mapa stolů. Pro změnu výchozí obrazovky se podívejte do tohoto nastavení.

 

Jestliže máte na mapě stolů vytvořených více stránek, lze mezi těmito stránkami jednoduše přepínat ťuknutím na tlačítko se jménem stránky 02 vpravo dole.

mapa_stolu_nastaveni3_800_edge_dr1

 

Pokud je mapa stolů aktivní, zobrazuje se na hlavní obrazovce Dotykačky v pravé části místo karet produktů. Naúčtování provedete tak, že nejprve ťuknutím vyberte požadovaný stůl, poté se zobrazí produkty a kategorie. Nyní už standardně výběrem produktů účtujete na tento konkrétní stůl. Na konkrétní stůl lze účet také zaparkovat.

 

uziv_tip_icon

Jestliže používáte mapu stolů, přijde vám vhod jednoduchý rezervační systém, který umožní vytváření a evidenci rezervací prostřednictvím jednoduché aplikace. Více informací najdete v kapitole Rezervace. Stoly s aktivní rezervací jsou na mapě stolů označeny fialovým R.

uziv_tip_icon

Pokud své produkty zákazníkům rozvážíte, můžete použít speciální stůl pro rozvoz a získat tak informace o celkových prodejích na rozvoz. Více informací o této možnosti najdete v této kapitole.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC