Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

clip1018Rezervace je samostatná aplikace pro vytvoření a přehled rezervací jednotlivých stolů. Vytvořené rezervace stolů jsou přehledně zobrazené v jednoduchém kalendáři. Rezervace je nutné nejprve do dotykové pokladny nainstalovat prostřednictvím aplikace Dotykačka Marketplace. Jde o jednoduchý a přehledný rezervační systém, který dokáže nahradit papírovou knihu.

uziv_tip_icon

Rezervace stolů je možné spravovat také prostřednictvím webového rozhraní Vzdálené správy. Více informací o této možnosti najdete v této kapitole.

 

Aby aplikace Rezervace měla přístup k záznamům v Dotykačce, je nutné ji nejprve udělit tzv. autorizaci. Po prvním spuštění rezervací tedy ťukněte na zobrazené tlačítko Vyžádat přístup a udělte (potvrďte) aplikaci potřebná oprávnění.

clip0043

 

Od této chvíle se v rezervacích budou zobrazovat stoly z mapy stolů v Dotykačce a další důležité informace pro rezervace, jako jsou např. Zákaznické účty.

Výchozí obrazovkou je Program rezervací, kde přehledně vidíte jednotlivé rezervace a jejich rozložení v čase. Nyní bude přehled prázdný.

clip0044

 

01

Přepínání pohledů: nejbližší rezervace / nezpracované rezervace (zatím nevyužito) / Kalendář (zobrazení den po dni) / Nastavení aplikace

02

Seznam stolů: Standardně jsou zobrazovány stoly ze všech pokladen připojených do stejného cloudu. V nastavení aplikace však lze zobrazené stoly omezit jen na určitou pokladnu.

03

Zobrazení rezervací v čase: řádky představují stoly, sloupce dobu od - do.

04

Tlačítko pro vytvoření nové rezervace.

05

Tlačítka pro přechod na další či předchozí den nebo výběr konkrétního data.

06

Po ťuknutí na tuto ikonku můžete přepínat zobrazení přehledu jen na stoly s vytvořenými rezervacemi.

07

Tlačítko pro přesunutí na aktuální den a čas.

 

Jak vytvořit či zrušit rezervaci se dozvíte v další kapitole.

 

poznamka_icon

Rezervace může využívat bez omezení majitel licence Dotykačka NEOMEZENĚ. S licencí SNADNO dostáváte 100 rezervací na rok, licence Dotykačka NAPLNO umožňuje 1000 rezervací.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC