Hromadný import / export

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Hromadný import / export

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Prostřednictvím Vzdálené správy lze do pokladního systému Dotykačka naimportovat či z něho exportovat následující položky:

 

Postup importu / exportu je pro každou položku totožný. Stačí přejít ve webovém rozhraní Vzdálené správy na záložku Seznamy a konkrétní seznam nebo do sestavy Přehled odtěžování pro import odtěžovaných surovin. V záhlaví stránky s vybraným seznamem najdete tlačítko pro provedení exportu do formátu .xls nebo .csv.

Před exportem dat z pokladny do Excelu či formátu .csv, je však nutné povolit odběr upozornění ze Vzdálené správy. Jak na to se dočtete v této kapitole. Vyexportovaný soubor můžete upravit a poté zpětně naimportovat, ale již jen ve formátu .csv pomocí tlačítka pro import. Vyexportovaný .xls soubor je tedy nutné po úpravě vždy uložit do formátu .csv a ten zpětně naimportovat. Import formátu .xls není podporován.

 

uziv_tip_icon

Jak správně provést import dat přibližuje tato kapitola, kde najdete příkladový postup importu produktů a jejich vlastností s využitím aplikace Excel.

S importem produktů do pokladny Vám také můžeme pomoci. Stačí, když si stáhnete jeden ze souborů v tomto článku a doplníte ho o vaše data. Tento soubor pak zašlete na technickou podporu s požadavkem na import dat. Import dat provádíme jen prostřednictvím těchto souborů.

nahoru

Jak importovat / exportovat položky do pokladny?

1_icon

Import a export si ukážeme na příkladu produktů. Přejděte tedy na záložku Seznamy » Produkty. Tlačítky 01 uložíte (vyexportujete) stávající produkty do formátu .csv nebo Excel tabulky. Pro import produktů klikněte na tlačítko 02 Import.

importvs1

 

2_icon

Objeví se pole s tlačítkem Vybrat... 03. Kliknutím na toto tlačítko otevřete dialog pro výběr souboru. Zde vyberte připravený importní soubor ve formátu .csv. Soubor musí být připraven přesně podle požadavků, které jsou u každé položky uvedeny (viz odrážky s položkami na začátku této kapitoly). Jakmile vyberete importní soubor, objeví se vedle pole tlačítka pro jeho nahrání 04 nebo smazání 05. Pokud jste zvolili správný soubor, tlačítkem Nahrát provedete jeho import. Tlačítkem Odstranit vybraný soubor před importem odeberete a můžete následně zvolit jiný. Import pro typické provozy vám umožní naimportovat seznam běžně používaných položek pro různé druhy provozů (drogerie, trafika, večerka, atd.) 06.

Do pokladny je možné mimo produktů naimportovat také odtěžování, tento typ importu určujete v rozbalovacím menu 07.

import2_ps_no

 

3_icon

Dokončený import souboru poznáte podle zobrazeného panelu s postupem. V tomto panelu bude zobrazeno 100 %. Nyní je soubor správně naimportován. Při další synchronizaci Dotykačky budou naimportované či změněné produkty v dotykové pokladně k dispozici. Synchronizaci můžete také vynutit ručně ťuknutím na ikonu mráčku na hlavní obrazovce Dotykačky.

importvs3

 

uziv_tip_icon

Jakmile kliknete na tlačítko Import, objeví se vedle pole pro výběr souboru textový odkaz sablona.csv (viz obrázek výše), Kliknutím na tento odkaz si stáhnete vzorový soubor, který po doplnění dat lze použít k opětovnému importu. Tato šablona již obsahuje všechny nutné sloupce, stačí doplnit jen data, v tomto případě vlastnosti vašich produktů.

 

dulezite_sdeleni_icon

Vždy použijte pro import tuto doplněnou šablonu nebo upravený vyexportovaný soubor. Importovaný soubor musí být ve formátu .csv, import souborů .xls(x) ani jiných formátů není podporován! Nikdy neimportujte žádné vlastní soubory, jelikož by mohlo dojít k poškození datové struktury databáze!

Pokud chcete ,csv soubor upravit pomocí aplikace Excel, je nutné, aby sloupec productID měl formát TEXT. V opačném případě se soubor nemusí správně nebo vůbec naimportovat. Nastavení formátu najdete v této kapitole.

Všechny sloupce v importním souboru ponechte i v případě, že neobsahují žádná data. Sloupce bez dat nemažte. Kódování souboru musí být UTF-8 případně Windows-1250 (CP-1250), jinak bude chybně zobrazena diakritika.

Podporované jsou .csv soubory s oddělovačem ; (středník) a , (čárka). V případě použití středníku, je možné oddělovat desetinná místa čísel čárkou a tečkou. V případě použití čárky jako oddělovače dat, je nutné pro oddělení desetinných míst použít tečku.

nahoru