Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Prostřednictvím vzdálené správy je možné importovat i exportovat zákaznické účty. Pokud již máte zákaznické účty vytvořené, umožní vám export do souboru jejich zálohování a úpravu. Pokud totiž tento soubor ve Vzdálené správě zpětně naimportujete, dojde automaticky k vytvoření nových či aktualizaci stávajících zákaznických účtů. Importovat lze však vždy jen soubor ve formátu .csv. Soubor ve formátu .xls je nutné před importem uložit do .csv.
 

poznamka_icon

Pro obecný postup importu / exportu se podívejte do nadřazené kapitoly.

 
Každý zákaznický účet je reprezentován vlastním ID číslem. Pokud provedete změnu zákazníka v .csv souboru, bude po importu změněn i zákaznický účet se stejným ID číslem ve Vzdálené správě a po synchronizaci i v dotykové pokladně..

Tlačítka pro import či export najdete v záhlaví stránky na záložce Seznamy » Zákazníci.

Jestliže ještě nemáte vytvořené zákaznické účty a chcete je hromadně naimportovat, stáhněte si ze Vzdálené správy .csv šablonu a vzorová data nahraďte vlastními. Poté soubor naimportujte. Jak na to ukazuje na příkladu tato kapitola.

 

Popis sloupců v importním souboru

Importní soubor pro zákazníky

externalId

Unikátní číslo zákazníka (zvolte si libovolnou řadu čísel např. 101, 102 a dále). Každý zákazník musí mít toto číslo unikátní. Nelze opakovaně použít číslo, které již bylo dříve použito u smazaného zákazníka.

customerId

Nevyplňuje se, tento sloupec ponechte s prázdnými hodnotami. Slouží pro interní identifikaci aktualizace záznamu.

vatNo

IČ zákazníka

firstName

Křestní jméno zákazníka

lastName

Příjmení zákazníka

barCode

Čárový PLU kód zákazníka (Slouží např. pro zákaznické karty.)

email

Kontaktní e-mail

phone

Telefonní číslo bez mezer (00420111222333 nebo 111222333)

birthDay

Datum narození ve tvaru rrrr-mm-dd např. 2029-05-12.

address

Ulice / adresa bydliště, sídla

city

Město

zip

PSČ

country

Kód země např. CZ

companyName

Jméno firmy

discountGroup_id

ID slevové skupiny

points

Počet bonusových (zákaznických) bodů

note

Poznámka (Tato poznámka se tiskne na účtence.)

internalNote

Interní poznámka (Tato poznámka se netiskne.)

headerPrint

Hlavička pro tisk

expireDate

Datum vypršení platnosti účtu ve tvaru rrrr-mm-dd hh:mm:ss např. 2029-05-12 00:00:00. Na uvedený čas se nebere zřetel, musí však být vyplněn. Datum vypršení je vždy nastavený den po půlnoci.

tagsList

Štítky oddělené čárkou

deleted

Číslo označující smazaného zákazníka (1 nebo 0 - smazaný/nesmazaný). Po smazání nebude dále zákazník v pokladně zobrazován. Výchozí hodnota je 0.

display

Číslo určující, zde se zákazník zobrazuje v přehledů zákazníků na hlavní obrazovce či nikoliv (1 nebo 0 - zobrazený / skrytý).

ico

Nevyplňuje se, slouží jen pro zpětnou kompatibilitu. Pro IČ použijte sloupec vatNo.

sellerid

Interní číslo samostatného prodejce. Pokud je vyplněné, bude patřit tento zákazník pod samostatného prodejce s tímto číslem. Číslo samostatného prodejce je shodné s číslem zaměstnance, kterého jste jako prodejce označili.

Vyžadované položky jsou tučné, ostatní položky (data) jsou volitelné.

 

poznamka_icon

Podporované jsou .csv soubory s oddělovačem ; (středník) a , (čárka). V případě použití středníku, je možné oddělovat desetinná místa čísel čárkou a tečkou. V případě použití čárky jako oddělovače dat, je nutné pro oddělení desetinných míst použít tečku.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC