Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Tato kapitola obsahuje rychlé video. «

V této části lze nastavit používané daňové sazby DPH a aktivovat režim přenesené daňové povinnosti. K dispozici je zde také jednoduchý editor, jehož pomocí hromadně změníte sazbu DPH u vybraných položek.

 

 

uziv_tip_icon

Vytvoření / smazání daňových sazeb i hromadnou změnu DPH pro vybrané produkty lze provést také prostřednictvím Vzdálené správy.

 

Daňové sazby DPH

Po ťuknutí na tuto volbu si můžete nastavit libovolné množství daňových sazeb pro prodej produktů a služeb. Nastavené daňové sazby se poté zobrazují v rozbalovacím menu ve vlastnostech produktů na záložce Cena, ve vlastnostech kategorií a na klávesnici Okamžitého prodeje.

V případě, že v průvodci aktivací zvolíte, že nejste plátci DPH, bude v tomto nastavení aktivní volba Stát se plátcem DPH. Pozdější změna této volby bude mít za následek změnu cen všech již vytvořených produktů a změnu, jakým Dotykačka počítá koncové ceny.

Pokud máte nastaveno, že jste neplátce DPH, jsou ve Vzdálené správě skryté ve vlastnostech produktů pole DPH a Cena s / bez DPH, je zde zobrazována tedy jen Cena.

 

poznamka_icon

Změna z plátce na neplátce DPH by se neměla standardně měnit, pokud již pokladnu aktivně využíváte. V opačném případě je nutné po změně plátce / neplátce DPH upravit daňové sazby u jednotlivých produktů buď přímo v pokladně, nebo prostřednictvím Vzdálené správy.

 

Pro přidání nové sazby ťukněte na tlačítko PŘIDAT NOVOU SAZBU a číselně zadejte sazbu (pro DPH 21 % zadejte jednoduše 21 a uložte tlačítkem VYTVOŘIT. Pokud potřebujete některou hodnotu vymazat, ťukněte na ikonku koše.

dan-sazba

 

Na záložce Cena ve vlastnostech jednotlivých produktů či kategorií pak po ťuknutí na pole Sazba DPH můžete vybrat nastavené sazby.

dan-sazba1
 

Zobrazovat ceny bez DPH

Pokud je tato volba povolena, pokladna bude zobrazovat jen ceny bez DPH. V případě, že využíváte Okamžitý prodej, a nebo máte aktivní volbu Vyžadovat zadání ceny u produktu, nebude nutné zadávat sazbu DPH. Klávesy se sazbami DPH budou skryty. Při prodeji však bude DPH standardně uplatněno. Tato možnost je určena např. pro velkoobchodní provozy, které primárně pracují s cenami bez DPH.

Umožnit vystavení dokladů v režimu přenesené daňové povinnosti

Povolená volba umožní vystavovat doklady bez uvedené sazby DPH s informací, že daňový doklad je vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede zákazník. Více informací o tomto režimu najdete na této stránce. Vystavení dokladu v tomto režimu aktivujete v platebním dialogu v menu pokročilé možnosti účtu.

nahoru


 

Hromadná změna DPH

V dolní části dialogu najdete tlačítko Spustit editor. Ťuknutím na toto tlačítko otevřete editor pro hromadnou změnu sazby DPH u vybraných položek.

clip1151

 

Jak změnit sazbu DPH u více položek najednou?

1_icon

Tlačítkem Spustit editor otevřete hromadnou úpravu položek. V levé části zvolte kategorii produktů. Pomocí menu 01 lze zobrazit jen produkty s určitou sazbou DPH. Pro změnu následně ťuknutím produkty označte, nebo použijte tlačítko VYBRAT VŠE v záhlaví, a poté ťukněte na tlačítko POKRAČOVAT.

clip0215

 

poznamka_icon

Upozornění na pokladně

Pokud budou v pokladně po 1.1.2024 stále některé produkty s již neplatnou sazbou DPH, budete na pravidelně upozorňováni tímto oznámením:

clip1154

 

V editoru daňových sazeb bude u produktů s neplatnou daňovou sazbou vykřičník:

clip1155

 

2_icon

V dalším kroku zvolte jakou novou sazbu DPH mají vybrané produkty mít. Volba 02 určuje, zda bude zachována původní cena produktů včetně nového DPH, nebo se koncová prodejní cena, v závislosti na zvolené sazbě, zvýší či sníží. Nakonec změnu potvrdíte tlačítkem PROVÉST ÚPRAVU POLOŽEK.

clip0216

nahoru


 

Video: Jak jednoduše upravit sazby DPH na pokladně

Jak upravit sazby DPH na pokladně?

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC