Přehled uživatelských práv ve Vzdálené správě

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Přehled uživatelských práv ve Vzdálené správě

Navigace:  Vzdálená správa > Nastavení cloudu >

Přehled uživatelských práv ve Vzdálené správě

Postup, jak nastavit a přiřadit práva jednotlivým uživatelům, najdete v nadřazené kapitole Nastavení cloudu.

Přístup do nastavení cloudu

Přístup k nahrání certifikátu EET

Umožní /zakáže uživateli nahrát certifikát EET přes Vzdálenou správu.

Generování pinu pro technickou podporu

Uživatel s tímto právem bude moci vygenerovat PIN, nutný pro přihlášení technika na zákazníkovu Vzdálenou správu.

Nastavení práv uživatelů vzdálené správy

Uživatel s tímto právem bude moci spravovat tento seznam práv.

Změna adresy provozovny

Uživatel s tímto právem bude moci upravit adresu provozovny pro jednotlivé pokladny.

Viditelnost hlavního přehledu

Zobrazí /skryje pro uživatele výchozí stránku Vzdálené správy.

Přístup do prodejních reportů

Export prodejních reportů

Umožní / zakáže uživateli přístup do Prodejních reportů.

Přístup do sestav

Export sestav

Umožní / zakáže uživateli přístup do Sestav.

Úprava cen v čase

Umožní / zakáže uživateli měnit ceny produktů podle časového období.

nahoru

Přístup k seznamům

Import / Export

Uživatel s tímto právem bude moci používat tlačítka pro import / export, která jsou dostupná na jednotlivých kartách Seznamů.

 

prava_200

Přístup do seznamu produktů a kategorií

Editace produktů a kategorií

Uživatel s tímto právem bude moci editovat karty Produkty a Kategorie.

Přístup do seznamu zákazníků

Editace zákazníků

Uživatel s tímto právem bude moci editovat kartu Zákazníci.

Přístup do seznamu zaměstnanců

Editace zaměstnanců

Uživatel s tímto právem bude moci editovat kartu Zaměstnanci

Přístup do seznamu skladů

Editace skladů

Uživatel s tímto právem bude moci editovat kartu Sklady.

Přístup do seznamu dodavatelů

Editace dodavatelů

Uživatel s tímto právem bude moci editovat kartu Dodavatelé.

Přístup do seznamu skrývání produktů

Editace skrývání produktů

Uživatel s tímto právem bude moci editovat kartu Skrytí produktů.

Přístup do seznamu pověření EET

Editace pověření EET

Uživatel s tímto právem bude moci editovat kartu Zastoupení.

nahoru

Přístup ke skladům

Export ve skladech

Umožní / zakáže uživateli export dat ze seznamů pod záložkou Sklady.

Přístup ke stavům skladu

Zobrazení skladových pohybů

Uživatel s tímto právem bude moci editovat kartu Stavy skladů.

Skladové notifikace

Uživatel s tímto právem bude vytvářet a upravovat pravidla pro hlídání skladového množství.

Přístup k seznamu naskladnění

Uživatel s tímto právem bude moci editovat kartu Seznam naskladnění.

Přístup k seznamu přesunů

Uživatel s tímto právem bude moci editovat kartu Seznam přesunů.

Přístup k seznamu inventur

Možnost provádět inventuru

Uživatel s tímto právem bude moci provádět inventuru na kartě Seznam inventur

Zobrazení rozdílu inventury

Uživatel s tímto právem bude moci zobrazit aktuální stav skladu při inventuře a může ho také zkopírovat do prováděné inventury.

Zobrazení detailu inventury

Uživatel s tímto právem bude moci zobrazit detaily inventur na kartě Seznam inventur.

Přístup k přiřazení produktů
ke skladům

Uživatel s tímto právem bude moci editovat kartu Přiřazení produktů.

Přístup k el. Dodacím listům

Uživatel s tímto právem bude mít přístup k elektronickým dodacím listům.

nahoru

Přístup k nastavení zákaznického displeje

Uživatel s tímto právem bude moci nastavovat Zákaznický displej.

Zobrazení a editace faktur
a fakturačních údajů

Uživatel s tímto právem může upravit údaje o společnosti na fakturách a také faktury zobrazit.

 

poznamka_icon

Kromě práv pro provádění jednotlivých operací ve Vzdálené správě můžete také určit práva pro pokladní operace či aplikaci Sklad. Postup vytvoření uživatelského účtu v pokladně a přiřazení práv najdete v této kapitole.

nahoru