Docházka

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Docházka

Navigace:  Vzdálená správa > Panel záložek > Seznamy > Zaměstnanci >

Na záložce Seznamy » Zaměstnanci najdete přehled docházky jednotlivých zaměstnanců, včetně dodatečné úpravy jednotlivých záznamů. Do sekce zaměstnanců by tedy měli mít přístup jen oprávněné osoby. Pro zobrazení docházky klikněte na v záhlaví záložku Docházka 01.

clip0670

 

Budou zobrazeny záznamy docházky pro jednotlivé zaměstnance. Omezit záznamy jen na konkrétního zaměstnance lze v rozbalovacím menu 02. Interval zobrazených dat nastavíte kliknutí na datové rozmezí 03. Jestliže potřebujete některý záznam upravit, ťukněte na tlačítko DETAIL 04 u vybraného záznamu.

clip0671

 

U každého záznamu můžete upravit datum a čas příchodu / odchodu a délku přestávky. Po uložení změn tlačítkem 05 bude přepočítána odpracovaná doba.

clip0672

 

Docházka je dostupná v přihlašovacím dialogu pokladny. Přehled docházky zaměstnanců pak najdete také v reportech na pokladně nebo ve Vzdálené správě v sestavách.

nahoru