Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

icon_inventura

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Import inventury je možné provést na záložce Sklady » Inventury. Import souboru s inventurou upraví skladové množství u jednotlivých produktů. Importovat lze vždy jen soubor ve formátu .csv. Soubor ve formátu .xls je nutné před importem uložit do .csv.

 

uziv_tip_icon

Inventuru je možné provést také ručně přímo na pokladně v aplikaci Sklad nebo prostřednictvím Vzdálené správy.

 

Každý produkt je zde reprezentován na základě jedné ze 4 hodnot. Pokud provedete změnu skladového množství v .csv souboru, bude po importu změněno množství u produktu se stejným ID číslem, externím ID číslem nebo EAN / PLU kódem.

Během zpracování importu inventury je tedy nalezen odpovídající produkt na základě hodnot ve sloupcích ean, plu, externalId nebo productId a u nalezeného produktu je upraveno skladové množství definované ve sloupečku newQuantity (viz popis sloupců v importním souboru níže). V importním souboru je tedy nutné mít vyplněnou vždy alespoň jednu z hodnot, na základě kterých se produkt vyhledává.

Jestliže jsou v importním souboru některé hodnoty duplicitní, jsou odpovídající produkty vyhledávány podle tohoto pořadí: 1. productId, 2. externalId, 3. ean nebo plu. Pokud jsou tedy během importu nalezeny produkty se stejným productId, ověří se také externalId a případně dále ean nebo plu.

 

poznamka_icon

Pro obecný postup importu / exportu se podívejte do nadřazené kapitoly.

 

Jak provést import inventury?

1_icon

Přejděte na záložku Sklady » Inventury, klikněte na tlačítko + NOVÁ INVENTURA 01 v záhlaví a vyberte sklad pro inventuru. V případě, že používáte jen jeden sklad, dialog pro výběr skladu zobrazen nebude.

clip0088

 

2_icon

V části pro import souborů nejprve vyberte odpovídající kódování, poté klikněte do části 02 a vyberte .csv soubor pro import nebo ho do této části přetáhněte. Kliknutím na ikonku 03 si stáhnete vzorový soubor, který můžete upravit a poté naimportovat.

clip0089

 

3_icon

Okamžitě dojde k importu dat. Správně naimportovaný soubor bude indikován zobrazením produktů ze souboru a jejich skladovým množstvím. Skladové množství zde můžete upravit. Poté tlačítkem POKRAČOVAT přejdete k rekapitulaci a následně nové skladové množství tlačítkem DOKONČIT propíšete do pokladny.

clip0090

nahoru

Popis sloupců v importním souboru

Importní soubor pro inventuru

name

Název produktu (jen pro informaci, při importu se neuplatňuje)

ean*

EAN kód produktu

plu*

PLU kód produktu

externalId*

Číslo kategorie u produktu

productid*

Interní číslo produktu

newQuantity

Nové skladové množství produktu

Vyžadované položky jsou tučné, ostatní položky (data) jsou volitelné.

*Musí být definována vždy alespoň jedna z těchto položek, jelikož se na základě těchto údajů (údaje) vyhledá odpovídající produkt pro úpravu skladového množství.

 

poznamka_icon

Podporované jsou .csv soubory s oddělovačem ; (středník) a , (čárka). V případě použití středníku, je možné oddělovat desetinná místa čísel čárkou a tečkou. V případě použití čárky jako oddělovače dat, je nutné pro oddělení desetinných míst použít tečku.

nahoru

Příklad správně připraveného importního souboru pro inventuru

Na obrázku níže je příklad importního souboru se dvěma produkty, u kterých na základě productId, dojde k úpravě skladového množství.

dulezite_sdeleni_icon

Pokud by v pokladně existoval ještě další produkt se stejným ID, k jeho importu by nedošlo, jelikož další sloupečky nejsou vyplněné a nebylo by tedy možné dále rozhodnout, o jaký konkrétní produkt ze shodných se jedná. Proto je vhodné v importním souboru uvést např. také EAN. Jméno produktu je uvedeno v souboru jen pro přehled a při samotném importu se neuplatňuje.

 

2017-06-12_113728

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC