Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Kategorie umožňují přehledně třídit produkty a především v případě velkého množství produktů usnadňují jejich hledání a účtování přímo na pokladnách. Vždy doporučujeme produkty rozdělit do kategorií. Vytvoření kategorií by tak měl být první krok před vytvářením samotných produktů.

Pomocí funkce Hromadný výběr můžete vybrat více položek, které lze přesunout do jiné kategorie, smazat, či upravit u nich třeba daňovou sazbu, či jiné parametry.
 

uziv_tip_icon

Ve Vzdálené správě lze kategorie také hromadně naimportovat z připraveného csv. souboru. Ten má stejnou strukturu jako soubor, který získáte exportem kategorií ze Vzdálené správy. Import a export položek však podporuje pouze Dotykačka NAPLNO.

 

Jak přidat či smazat kategorii?

1_icon

Na záložce Seznamy » Kategorie klikněte na  tlačítko + PŘIDAT 01. Pokud již máte nějaké kategorie vytvořené tlačítkem 02 kategorii upravíte a tlačítkem 03 ji smažete. Smazána bude pouze kategorie, produkty smazány nebudou. Automaticky se přesunou do systémové kategorie Vše (special).

Vytvořené kategorie můžete korespondujícími tlačítky v záhlaví vyexportovat 04 či zpětně naimportovat 06. Pomocí tlačítka 05 můžete hromadně upravovat vlastnosti více kategorií.

Zapnutím volby Smazané 07 budou v seznamu zobrazeny smazané kategorie. Smazanou kategorii jednoduše obnovíte tak, že ji otevřete a tlačítkem v záhlaví uložíte, viz další obrázek.

2017-03-16_141718

 

2_icon

Nyní specifikujte vlastnosti nové kategorie jako její název, barvu 01, marži 02 a vložte případně štítky 03. Na základě štítků pak můžete kategorie na pokladně skrývat. Štítky lze přidat i k více kategoriím najednou pomocí Hromadného výběru nebo importem. Skrýt jednotlivou kategorii lze i deaktivací volby Zobrazovat v části 06.

Pokud potřebujete trvale všechny produkty z dané kategorie prodávat v zastoupení, vytvořte nejprve subjekty pro prodej v pověření, pak povolte prodej v části 04 a vyberte odpovídající subjekt.

Pro produkty v dané kategorii lze vybrat v menu 05 výchozí sazbu DPH, která čerpá z tohoto nastavení daňových sazeb. Výchozí sazba DPH se však uplatní jen v případě Okamžitého prodeje.

V části 06 lze aktivovat maximální výši slevy a zadat jí do pole níže. Toto bude maximální sleva v procentech, kterou může obsluha použít na produkty v této kategorii. Slevu lze nastavit i pro konkrétního zaměstnance. Nakonec vše uložte kliknutím na tlačítko ULOŽIT 07.

Vyžadovaným údajem kategorie je pouze jméno. Kompletní popis všech vlastností kategorie najdete níže.

2017-03-27_154350

nahoru


 

Popis vlastností kategorie

Název

Název kategorie, pod kterým bude zobrazena na pokladnách

Barva

Pokud chcete kategorii odlišit, vyberte její barvu ze vzorníku.

Číslo kategorie

Interní označení kategorie (je vytvořeno automaticky)

Marže

Hodnota marže (v korunách nebo procentech), která má být kontrolována, nebo dopočítána, při naskladňování produktu z dané kategorie.

Externí označení

Zde si můžete zvolit libovolné číselné označení kategorie.

Štítky

Ke kategorii můžete vložit vlastní štítek. To je vhodné třeba v případě, že potřebujete vybrané kategorie na dané pokladně skrýt. V nastavení zobrazení na pokladně totiž pak určíte, které kategorie budou na základě štítků skryty.

EET subjekt pro prodej v pověření

Zvolte subjekt pro prodej v pověření. Uplatní se na celou kategorii v případě, že je aktivní Povolit prodej v pověření.

Povolit prodej v pověření

Přepínačem aktivujete možnost vybrat subjekt pro prodej v pověření. V případě aktivace budou všechny produkty z dané kategorie prodávány v zastoupení na vybraný subjekt.

Výchozí sazba DPH

Nastavená sazba DPH bude automaticky uplatněna při použití produktů z dané kategorie v okamžitém prodeji.

Výchozí chod

Produkty v kategorii můžete přiřadit k vytvořenému chodu. Chody na pokladně pak jednoduše naúčtujete a o přípravě každého chodu pošlete informaci do kuchyně.

Zobrazovat

Přepínačem určujete, zda bude kategorie na pokladnách zobrazena či skryta. Skrytí kategorie je vhodné např. pro kategorii, ve které máte suroviny pro receptury.

Maximální výše slevy

Po aktivaci zadejte do pole maximální výši slevy, kterou bude moci obsluha poskytnout na produkty v této kategorii.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC