Import odtěžování (receptur)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Import odtěžování (receptur)

Navigace:  Vzdálená správa > Hromadný import / export >

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Odtěžování je vlastnost produktu, kdy není odečítán ze skladu samotný produkt, ale jen jednotlivé ingredience, které pod tento produkt patří. Můžete tak nadefinovat, že při prodeji určitého produktu ze skladu se odečte přesně dané množství z jiných skladových položek.
 

Příklady odtěžování:
Vytvoříte produkty káva, mléko a káva s mlékem. Při naúčtování produktu káva s mlékem se však ze skladu neodečte přímo tento produkt, ale pouze odpovídající množství jeho ingrediencí, tedy produktů káva a mléko. Odtěžování (receptury) využijete pro prodej točených nápojů, kdy odečítáte z jiného společného produktu (sudu) 0,3 nebo 0,5 litru. Ze skladu můžete odtěžovat také např. různé kadeřnické přípravky skládající se z ingrediencí v různém poměru.

Odtěžování skladu je možné nastavit jak přímo v pokladně, tak i ve Vzdálené správě. Třetí možností je pak odtěžované suroviny hromadně naimportovat. Předtím je však nutné mít v pokladně vytvořené odtěžované produkty i produkty, které budou použity jako suroviny. Importem pak zajistíte přiřazení surovin k jednotlivým produktům a nastavení množství, které se bude při prodeji za surovin odečítat.

Zjednodušeně řečeno, do importního souboru doplníte produkty, které chcete odtěžovat a dále také produkty, které budou použité jako suroviny. Odtěžované produkty i jejich suroviny definujete na základě čísla produktu, který najdete ve vlastnostech každého produktu na záložce Základní. Toto číslo pak doplníte v importním souboru do určeného sloupečku, podle toho, zda se jedná o produkt, který bude odtěžován, nebo o surovinu, která bude pro odtěžování použita.
 

dulezite_sdeleni_icon

Pro import odtěžování (receptur) je nutné použít pouze dříve vytvořené produkty a suroviny. Při importu odtěžování nedojde k vytvoření produktů nových!

 

Jdeme importovat suroviny pro odtěžování

1_icon

Zvolte produkty, pro které chcete nastavit odtěžování. Tyto produkty jsou v importním souboru odtěžování definovány na základě pole Číslo produktu (productId), případně pole Externí označení (externalId) Obě položky najdete ve vlastnostech produktů nebo také v souboru s vyexportovanými produkty. Externí označení je však volitelná položka, kterou k produktu doplňuje zákazník, proto raději doporučujeme využívat Číslo produktu, jelikož to je generováno v pokladním systému automaticky při vytváření produktu.

Poznamenejte si tedy ID čísla vytvořených produktů, které využijete při importu odtěžování, nebo si jednoduše produkty vyexportujte do souboru. Tato čísla doplňte následně do importního souboru pro odtěžování do sloupečku parentExtId. V případě použití produktu jako suroviny, pak do sloupečku childExtId. Viz popis níže.

2017-06-12_102155
2017-06-12_102058

 

2_icon

Přihlaste se do Vzdálené správy a přejděte na záložku Sestavy 01. Vpravo pak vyberte sestavu Přehled odtěžování 02. Po zvolení této sestavy klikněte na tlačítko Import 03 vpravo nahoře.

2017-06-09_160917160918

 

3_icon

Otevře se stránka pro vložení importního souboru a jeho nahrání. Dále je postup shodný s postupem hromadného importu ostatních položek. Pro vzorový postup importu se podívejte prosím do této kapitoly. Popis položek importního souboru pro odtěžování naleznete níže. Horní část stránky slouží pro import, spodní s výběrem skladu potom pro vygenerování sestavy odtěžování.

2017-06-09_162440162442

nahoru

Popis sloupců v importním souboru

 

Importní soubor pro odtěžování

parentExtId

Unikátní číslo dříve vytvořeného produktu. Na základě tohoto čísla pokladna pozná, že se jedná o odtěžovaný produkt. Jde však o volitelné značení zákazníkem. Pro jednoznačnou identifikaci proto doporučujeme používat raději parentProductId, jelikož toto číslo generuje automaticky pokladní systém a najdete ho tak u každého produktu.

 

Číslo vytvořeného produktu, které do tohoto sloupečku doplníte, nejjednodušeji zjistíte, pokud si vyexportujete stávající produkty z pokladny nebo se podíváte do vlastností produktu na Externí označení.

parentProductId

Unikátní číslo dříve vytvořeného produktu, které automaticky generuje systém. Na základě tohoto čísla pokladna pozná, že se jedná o odtěžovaný produkt.

 

Číslo vytvořeného produktu, které do tohoto sloupečku doplníte, nejjednodušeji zjistíte, pokud si vyexportujete stávající produkty z pokladny nebo se podíváte do vlastností produktu na Číslo produktu.

parentName

Název prodávaného produktu. Pod tímto názvem uvidíte odtěžovaný produkt na pokladně.

ingredienceExtId

Unikátní číslo dříve vytvořeného produktu, který bude použitý jako surovina pro odtěžování. Surovin můžete k jednomu produktu přidat více. Stačí vytvořit další záznamy (řádky) se shodným číslem prodávaného produktu ingredienceExtId. Co řádek, to jedna surovina. ingredienceExtId = Externí označení

ingredienceProductId

Unikátní číslo dříve vytvořeného produktu, který bude použitý jako surovina pro odtěžování. Surovin můžete k jednomu produktu přidat více. Stačí vytvořit další záznamy (řádky) se shodným číslem prodávaného produktu ingredienceProductId. Co řádek, to jedna surovina. ingredienceProductId = Číslo produktu

ingredienceName

Jméno odtěžované suroviny

quantity

Odtěžované množství (např. 0.5)

units

Odtěžovaná jednotka (např. Liter, přehled jednotek, které je možné použít najdete zde).

deleted

Číslo označující smazaný odtěžovaný produkt (1 nebo 0 - smazaný/nesmazaný). Po smazání nebude dále produkt v pokladně zobrazován. Výchozí hodnota je 0.

Vyžadované položky jsou uvedené v prvním sloupci tabulky a jsou tučné, ostatní položky v prvním sloupečku jsou volitelné.

 

poznamka_icon

Podporované jsou .csv soubory s oddělovačem ; (středník) a , (čárka). V případě použití středníku, je možné oddělovat desetinná místa čísel čárkou a tečkou. V případě použití čárky jako oddělovače dat, je nutné pro oddělení desetinných míst použít tečku.

nahoru

Příklad správně připraveného importního souboru pro odtěžování

Na obrázku níže je příklad importního souboru se dvěma produkty s odtěžováním - Kofolou a Kávou Latté. Káva Latté se pak skládá ze dvou odtěžovaných surovin, kávy a mléka. Jména produktů i surovin v souboru být nemusí (nejsou to povinné údaje), jelikož jsou jednoznačně definovány svými čísly.

clip0126

 

uziv_tip_icon

Pamatujte na to, že produkty s odtěžováním by se neměly odečítat ze skladu. Jednotlivé suroviny by zase měly být na pokladnách skryty, aby je obsluha nemohla účtovat samostatně. Zkontrolujte si tedy, zda máte takto správně nastavené produkty, které v importu odtěžování používáte.

nahoru