Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

U receptur není odečítán ze skladu samotný produkt, ale jen jeho jednotlivé suroviny, které pod tento produkt patří. Můžete tak nadefinovat, že při prodeji určitého produktu ze skladu se odečte přesně dané množství z jiných skladových položek.
 

Příklady receptur:
Vytvoříte produkty Káva, Mléko a Káva s mlékem. Při naúčtování produktu Káva s mlékem se však ze skladu neodečte přímo tento produkt, ale pouze odpovídající množství jeho surovin, tedy produktů káva a mléko. Receptury využijete také pro prodej točených nápojů, kdy odečítáte z jiného společného produktu (sudu) 0,3 nebo 0,5 litru. Ze skladu můžete odečítat také např. různé kadeřnické přípravky skládající se ze surovin v různém poměru.

Receptury je možné nastavit jak přímo v pokladně, tak i ve Vzdálené správě. Třetí možností je pak odečítané suroviny hromadně naimportovat. Předtím je však nutné mít v pokladně vytvořené produkty pro receptury i produkty, které budou použity v recepturách jako suroviny. Importem pak zajistíte přiřazení surovin k jednotlivým produktům a nastavení množství, které se bude při prodeji za surovin odečítat.

Zjednodušeně řečeno, do importního souboru doplníte produkty, které se skládají ze surovin a dále také produkty, které budou použité jako suroviny. Produkty i jejich suroviny definujete na základě čísla produktu, který najdete ve vlastnostech každého produktu na záložce Základní. Toto číslo pak doplníte v importním souboru do určeného sloupečku, podle toho, zda se jedná o produkt, který obsahuje suroviny, nebo o surovinu, která bude při prodeji odečítána.
 

dulezite_sdeleni_icon

Pro import receptur je nutné použít pouze dříve vytvořené produkty a suroviny. Při importu receptur nedojde k vytvoření produktů nových!

 

Jdeme importovat suroviny pro receptury

1_icon

Zvolte produkty, které budou recepturami. Tyto produkty jsou v importním souboru definovány na základě pole Číslo produktu (productId), případně pole Externí označení (externalId) Obě položky najdete ve vlastnostech produktů nebo také v souboru s vyexportovanými produkty. Externí označení je však volitelná položka, kterou k produktu doplňuje zákazník, proto raději doporučujeme využívat Číslo produktu, jelikož to je generováno v pokladním systému automaticky při vytváření produktu.

Poznamenejte si tedy ID čísla vytvořených produktů, které využijete při importu receptur, nebo si jednoduše produkty vyexportujte do souboru. Tato čísla doplňte následně do importního souboru pro receptury do sloupečku parentExtId. V případě použití produktu jako suroviny, pak do sloupečku childExtId. Viz popis níže.

2017-06-12_102155
2017-06-12_102058

 

2_icon

Přihlaste se do Vzdálené správy a přejděte na záložku Sestavy » Původní sestavy 01. Vpravo pak vyberte sestavu Přehled receptur 02. Po zvolení této sestavy klikněte na tlačítko Import 03 vpravo nahoře.

2017-06-09_160917160918

 

3_icon

Otevře se stránka pro vložení importního souboru a jeho nahrání. Dále je postup shodný s postupem hromadného importu ostatních položek. Pro vzorový postup importu se podívejte prosím do této kapitoly. Popis položek importního souboru pro receptury naleznete níže. Horní část stránky slouží pro import, spodní s výběrem skladu potom pro vygenerování sestavy .

2017-06-09_162440162442

nahoru

Popis sloupců v importním souboru

Importní soubor pro

parentExtId

Unikátní číslo dříve vytvořeného produktu. Na základě tohoto čísla pokladna pozná, že se jedná o produkt s recepturou. Jde však o volitelné značení zákazníkem. Pro jednoznačnou identifikaci proto doporučujeme používat raději parentProductId, jelikož toto číslo generuje automaticky pokladní systém a najdete ho tak u každého produktu.

 

Číslo vytvořeného produktu, které do tohoto sloupečku doplníte, nejjednodušeji zjistíte, pokud si vyexportujete stávající produkty z pokladny nebo se podíváte do vlastností produktu na Externí označení.

parentProductId

Unikátní číslo dříve vytvořeného produktu, které automaticky generuje systém. Na základě tohoto čísla pokladna pozná, že se jedná o produkt s recepturou.

Číslo vytvořeného produktu, které do tohoto sloupečku doplníte, nejjednodušeji zjistíte, pokud si vyexportujete stávající produkty z pokladny nebo se podíváte do vlastností produktu na Číslo produktu.

parentName

Název prodávaného produktu. Pod tímto názvem uvidíte odečítaný produkt na pokladně.

ingredienceExtId

Unikátní číslo dříve vytvořeného produktu, který bude použitý jako surovina pro recepturu. Surovin můžete k jednomu produktu přidat více. Stačí vytvořit další záznamy (řádky) se shodným číslem prodávaného produktu ingredienceExtId. Co řádek, to jedna surovina. ingredienceExtId = Externí označení

ingredienceProductId

Unikátní číslo dříve vytvořeného produktu, který bude použitý jako surovina pro recepturu. Surovin můžete k jednomu produktu přidat více. Stačí vytvořit další záznamy (řádky) se shodným číslem prodávaného produktu ingredienceProductId. Co řádek, to jedna surovina. ingredienceProductId = Číslo produktu

ingredienceName

Jméno odečítané suroviny

quantity

Odečítané množství (např. 0.5)

units

Odečítaná jednotka (např. Liter, přehled jednotek, které je možné použít najdete zde).

deleted

Číslo označující smazaný produkt s recepturou (1 nebo 0 - smazaný  /nesmazaný). Po smazání nebude dále produkt v pokladně zobrazován. Výchozí hodnota je 0.

Vyžadované položky jsou uvedené v prvním sloupci tabulky a jsou tučné, ostatní položky v prvním sloupečku jsou volitelné.

 

poznamka_icon

Podporované jsou .csv soubory s oddělovačem ; (středník) a , (čárka). V případě použití středníku, je možné oddělovat desetinná místa čísel čárkou a tečkou. V případě použití čárky jako oddělovače dat, je nutné pro oddělení desetinných míst použít tečku.

nahoru

Příklad správně připraveného importního souboru pro receptury

Na obrázku níže je příklad importního souboru se dvěma produkty s recepturami - Kofolou a Kávou Latté. Káva Latté se pak skládá ze dvou odečítaných surovin, kávy a mléka. Jména produktů i surovin v souboru být nemusí (nejsou to povinné údaje), jelikož jsou jednoznačně definovány svými čísly.

clip0126

 

uziv_tip_icon

Pamatujte na to, že produkty s recepturami by se neměly odečítat ze skladu. Jednotlivé suroviny by zase měly být na pokladnách skryty, aby je obsluha nemohla účtovat samostatně. Zkontrolujte si tedy, zda máte takto správně nastavené produkty, které v importu používáte.

Export receptur je možný na stránce se seznamem produktů prostřednictvím tlačítka EXPORT v záhlaví.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC