Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Receptura je vlastnost produktu, kdy není odečítán ze skladu samotný produkt, ale jen jednotlivé suroviny, které pod tento produkt patří. Můžete tak nadefinovat, že při prodeji určitého produktu ze skladu se odečte přesně dané množství z jiných skladových položek.
 

Příklady receptur:
Vytvoříte produkty Káva, Mléko a Káva s mlékem. Při naúčtování produktu Káva s mlékem se však ze skladu neodečte přímo tento produkt, ale pouze odpovídající množství jeho ingrediencí, tedy produktů Káva a Mléko. Receptury využijete také pro prodej točených nápojů, kdy odečítáte z jiného společného produktu (sudu) 0,3 nebo 0,5 litru. Ze skladu můžete odečítat také např. různé kadeřnické přípravky skládající se ze surovin v různém poměru.

 

uziv_tip_icon

Receptury včetně surovin, lze prostřednictvím Vzdálené správy, mimo ručního nastavení, také hromadně naimportovat. Pro postup jak naimportovat Receptury, se podívejte do této kapitoly.

Export receptur je možný na stránce se seznamem produktů prostřednictvím tlačítka EXPORT v záhlaví.

 

 

Jak nastavit receptury?

1_icon

Ve webovém rozhraní Vzdálené správy přejděte na záložku Seznamy » Produkty. Vyberte produkt, který bude použit pro odečítání surovin a klikněte na tlačítko 01. Tím otevřete stránku pro výběr surovin, ze kterých se prodávaný produkt bude skládat.

odtezovani5

 

2_icon

Na pravé straně vyberte suroviny, ze kterých se bude prodávaný produkt skládat a tlačítkem + 02 je přidejte na pravou stranu do seznamu pro receptury. Doplňte odečítané množství a tlačítkem 03 seznam uložte. Chybně zvolený produkt odeberete tlačítkem 04.

milliliter

nahoru


 

Důležité poznámky k recepturám

odtezovani78Hlavní produkt, který obsahuje suroviny by neměl být odečítán ze skladu. Odečítány jsou jen jednotlivé suroviny, ze kterých se produkt skládá. V nastavení hlavního produktu tedy deaktivujte možnost Odečítat ze skladu.

 

odtezovani8Jednotlivé suroviny je vhodné skrýt, aby na jednotlivých pokladnách nebyly zobrazeny a nebylo je tak možné samostatně naúčtovat. U produktů, které slouží jako suroviny tedy deaktivujte volbu Zobrazovat.

 

Maximální počet surovin, které můžete odečítat u jednoho produktu, by neměl být větší než 15. U některých surovin je vhodné nastavit i tzv. odpad, v obsahu například 5 % z objemu. Umožníte tak systému počítat s případným odpadem při prodeji daného produktu, třeba piva.
 

uziv_tip_icon

Receptury nastavíte také přímo na pokladně.podle této kapitoly.

nahoru

Receptury se záporným množstvím

Odečítat je možné i záporné množství, např. pro situace, kdy prodáváte pizzu s přísadami a zákazník si některou z přísad nepřeje. Standardně prodáváte pizzu se šunkou, zákazník si však šunku nepřeje. Při prodeji této pizzy tedy potřebujete, aby skladové zásoby šunky zůstaly po prodeji nezměněny. Toho jednoduše docílíte tak, že vytvoříte produkt "Bez šunky" a nastavíte u něho odečítání šunky ve stejném, avšak záporném množství. Při prodeji pizzy se tak nejprve šunka odečte, ale naúčtováním produktu "Bez šunky" zároveň také přičte. Skladové množství šunky se tedy prodejem nezmění.

 


 

Odpisy produktů a surovin

Pokud používáte Receptury, nabízí Dotykačka i odpisy surovin. Odpis představuje v Dotykačce standardní platební metodu. Nastavení odpisů je velmi jednoduché:

1.V Nastavení aplikace aktivujte v části Nastavení plateb platební metodu Odpis.

2.Tuto platební metodu poté najdete v platební dialogu.

3.Standardně naúčtujte produkty, které potřebujete odepsat a účet "zaplaťte" pomocí platební metody Odpis.

4.Pokud k takto zaplacenému účtu přidáte poznámku (např. důvod odpisu), propíše se do všech odepisovaných produktů - surovin.

5.Produkty budou odepsané včetně jejich surovin.
 

clip1046

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC