Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Možnosti tisku objednávek

Filtry

Omezení tisku objednávek na základě přidaných filtrů. Ťukněte na tlačítko + PŘIDAT FILTR  a vyberte filtr, který chcete do úlohy přidat. Jakmile filtr přidáte, dalším ťuknutím na něj ho rozbalíte a upravíte.

Filtry objednávek

Filtr dle štítku

Nastavením určíte, zda chcete tisknout objednávku jen pro produkty s definovanými štítky nebo naopak pro všechny produkty, které definované štítky nemají. Jakmile zadáte štítek, Dotykačka vám našeptá již vytvořené štítky.

Filtr dle stolu

Tento filtr je vhodný v případě, že používáte Mapu stolů. Můžete tak např. určit, že tiskárna bude tisknout objednávky jen z určitých stolů na základě jejich štítků. Nejprve je tedy nutné přiřadit jednotlivým stolům štítky.

Filtr dle zařízení

Filtr je vhodný např. v případě, že používáte mobilního číšníka či více pokladen. Můžete tak určit, že tiskárna bude tisknout objednávky jen z definovaných zařízení (pokladen) či rozhraní (API).

Filtr dle chodu

Tento filtr je vhodný v případě, že používáte Chody. Můžete tak např. určit, že tiskárna bude tisknout objednávky jen pro určité chody na základě jejich štítků. Nejprve je tedy nutné přiřadit jednotlivým chodům štítky.

screenshot_2017-12-05-08-27-30

 

poznamka_icon

Filtr dle zařízení je dostupný jen v případě, že vlastníte licenci Dotykačka NEOMEZENĚ.

nahoru


 

Nastavení tisku

Nastavení tisku objednávek

Prodejce

Jestliže vyberete konkrétního prodejce, bude tato tisková úloha k dispozici jen pro tohoto prodejce. To je vhodné v případě, že jednu pokladnu využívá více samostatných prodejců. Pro každého tak můžete nastavit vlastní tiskové úlohy.

Jazyk tisku

Nastavte, v jakém jazyku chcete tisknout objednávky. Pokud jazyk změníte, pamatujte na to, že produkty budou na objednávce uvedeny v původním jazyce (s původními názvy). Toto nastavení má vliv na texty na objednávce mimo názvů prodávaných položek.

Počet kopií

Zadejte kolikrát chcete každou objednávku vytisknout. Výchozí hodnota je 1.

Používat menší písmo

Zaškrtnutím této volby budou objednávky tisknuty menším písmem. Pro toto písmo lze nastavit v nastavení tiskárny odlišný počet znaků na řádek než pro běžné písmo.

Pípat

Pokud tiskárna tuto možnost podporuje a tato volba je aktivní, při tisku tiskárna vydá zvukové upozornění.

 

Číslo objednávky

Tisknout číslo inverzně

Pro lepší čitelnost bude číslo objednávky bílé na černém pozadí.

Prefix čísla

Volitelný textový či číselný řetězec, který bude, pokud je zadán, vytištěn před číslem objednávky na bonu. Pokud chcete přidat vlastní prefix i k číslu objednávky na účtence, přidejte ho v tomto nastavení.

 

Položky

Preferovat alternativní název položky

Vytiskne na objednávce místa standardního názvu alternativní název, pokud je ve vlastnostech produktu zadán.

Velké názvy položek

Po aktivování této volby budou názvy prodaných položek na objednávce vytištěny velkým písmem.

Velké názvy položek kombinací

Po aktivování této volby budou názvy položek kombinací (např. příloh navíc) na objednávce vytištěny velkým písmem.

Velké poznámky položek

Po aktivování této volby budou poznámky u prodaných položek na objednávce vytištěny velkým písmem.

Tisk cen na objednávkách

Po aktivaci této volby se k jednotlivým produktům na objednávce vytisknou také ceny.

Tisk S sebou

Vytiskne na objednávce informaci o prodeji S sebou.

Tisknout položky zvlášť

Pro každou položku na účtu bude vytištěna samostatná objednávka (bon). To je vhodné, pokud bon předáváte zákazníkovi pro pozdější vyzvednutí objednávky.

Tisknout chody

Pokud k produktům přiřadíte chody, bude se daný chod tisknout po aktivaci této volby na objednávkách.

Tisknout každý chod zvlášť

Pro každý chod vytiskne samostatnou objednávku.

Slučovat stejné položky

Shodné objednané produkty a chody na objednávce sloučí pod jednu položku s odpovídajícím počtem kusů. Nesmí však být povolena volba pro tisk položek a chodů zvlášť.

 

Tisk zákazníka

Tisknutelné údaje zákazníka

Pokud je zákazník přiřazen k objednávce, budou zapnuté volby vytištěné na objednávce.

 

Storno objednávky

Tisknout storno objednávky

Zapnutím této volby aktivujete tisk storno objednávek a možnost nastavit níže uvedené volby. Jestliže poté stornujete účet, na tiskárně vyjede tisk potvrzující storno.

Tisknout pouze storno objednávky (netisknout běžné objednávky)

Pokud aktivujete tuto volbu, budou se na tiskárně tisknout jen storno objednávky a nikoliv běžné objednávky (bony) do kuchyně. To je vhodné v případě, že chcete pro storno objednávky používat samostatnou tiskárnu.

Tisknout storno objednávky při stornu dokladu

Pokud je tato volba aktivní, bude při stornu dokladu v Historii vytištěn, mimo storno účtenky, také storno bon do kuchyně. To je vhodné při tisku bonu pro zákazníka, na základě kterého si jídlo vyzvedává. Jestliže si zákazník objednávku rozmyslí, budou v kuchyni vědět, že nemají jídlo připravovat.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC