Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

 

uziv_tip_icon

Naskladnění produktů i výrobu je možné provést také prostřednictvím webového rozhraní Vzdálené správy. Pro postup naskladnění produktů ve Vzdálené správě se podívejte do této kapitoly. Výroba je pak popsána zde.

Vzdálená správa umožňuje také hromadné naskladnění produktů, jak to provést naleznete zde.

Pokud provedete chybné naskladnění nebo korekci nějakého produktu, proveďte naskladnění nové, kdy odpovídající množství tohoto produktu přidáte nebo odeberete (naskladnění se znaménkem -) tak, aby konečné množství na skladě sedělo.

 

V seznamu produktů můžete listovat nahoru či dolů pomocí gesta tažení prstem po displeji. To však není ideální v případě velkého počtu produktů. Ťuknutím na název kategorie v horní části omezíte seznam produktů jen na tuto kategorii. Pro vyhledání konkrétního produktu použijte klávesnici, která chytrým našeptáváním vyhledává produkty dle písmen nacházejících se na dané klávese. Například produkty s "bram" v názvu tak vyhledáte zadáním 2726.

Klávesa 0 nahrazuje mimo mezery také jakékoliv speciální znaky, které se nacházejí ve jménech produktů. Pokud tedy chcete nalézt produkt 12% víno, zadejte 12008.

Když v nastavení aplikace Sklad povolíte zobrazování Smartpad klávesnice, bude po ťuknutí do pole pro hledání zobrazena standardní alfanumerická klávesnice.

sklad4

nahoru

Jak naskladnit produkt?

1_icon

Jakmile najdete hledaný produkt, ťukněte na něj. Tím otevřete kartu produktu, kde můžete sledovat skladové pohyby, upravit vlastnosti produktu (Název, Kategorii, EAN a PLU kód) a také provést jeho naskladnění.

sklad6

 

2_icon

V kartě produktu ťukněte na záložku NASKLADNĚNÍ. Záložka NASKLADNĚNÍ umožňuje provádět skladové operace s vybranou položkou. Můžete zde vybrat dodavatele a do pole Faktura číslo zadat číslo faktury, dodacího listu či jiné identifikační číslo, které následně umožní sjednotit naskladnění několika položek do jednoho reportu.

sklad7

 

uziv_tip_icon

Pokud na kartě NASKLADNĚNÍ není zadáno číslo faktury, bude v tomto políčku blikat kurzor a prvním krokem by tak mělo být zadání tohoto čísla. Pokud karta NASKLADNĚNÍ již obsahuje číslo faktury, bude možné rovnou zadat Množství a políčko s číslem faktury bude přeskočeno.

 

3_icon

Do pole Množství 01 zadejte počet naskladněného produktu (kladné číslo = naskladnění, záporné číslo = korekce). Pokud chcete evidovat nákupní cenu pro dodatečný výpočet zisku z tržeb, můžete zde uvést nákupní cenu bez DPH, v případě neplátců DPH pak vaši konečnou nákupní cenu. Pro následné správné počítání průměrného zisku je potřeba cenu vždy zadávat za jednotku, která je platná pro daný produkt. Na záložce NASKLADNĚNÍ je vždy předvyplněna poslední nákupní cena. Nákupní cena se zaokrouhluje na maximálně 4 desetinná místa a Nákupní cena (celkem) na dvě.

Po ťuknutí na tlačítko NASKLADNIT 02 bude produkt okamžitě naskladněn. Pokud používáte více skladů, je zde možné taktéž položku přesunout na jiný sklad na záložce 03. Doporučujeme se však vždy ujistit, že se aktuálně nacházíme na správném skladu, jehož název máme zobrazen vlevo nahoře v části 04.

sklad9

 

Výše uvedenými kroky postupně naskladníte všechny produkty. Informace o skladovém množství produktů se automaticky pronesou do aplikace Dotykačka na karty jednotlivých produktů.

 

uziv_tip_icon

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Aktuální skladové množství můžete rychle zkontrolovat, pokud na hlavní obrazovce Dotykačky dlouze ťuknete na dlaždici vybraného produktu. Objeví se informace o aktuálním množství na skladě.

clip0066

 

poznamka_icon

Jak Dotykačka počítá nákupní cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítává nákupní cenu podle metody FIFO

nahoru


 

Výroba

Výroba je zvláštní typ naskladnění, kdy odečítání surovin neprobíhá standardně při prodeji, ale jen při naskladnění (výrobě) produktu. Jde typicky třeba o chlebíčky nebo dezerty nebo jiné výrobky, které vyrábíte na provozovně. Výroba v pokladně pak probíhá právě v aplikaci Sklad nebo prostřednictvím Vzdálené správy. Ukážeme si, jak v aplikaci Sklad vyrobit šunkový chlebíček.

 

1_icon

V Dotykačce máte tedy vytvořený produkt šunkový chlebíček včetně surovin. Aby mohl být chlebíček "vyráběn", je nutné mu nastavit správný příznak. Jděte tedy do vlastností produktu a na záložce Obecné, v části Sklad označte volbu Vyráběná položka. Taktéž musí být samozřejmě aktivní odečítání ze skladu. Nezapomeňte změnu uložit. Vlastnosti produktu lze upravit i prostřednictvím Vzdálené správy.

screenshot_2017-10-12-15-48-02

 

2_icon

Nyní přejděte do aplikace Sklad, na záložce VÝROBA zadejte vyrobené množství 01 a ťukněte na tlačítko VYROBIT 02. V tomto okamžiku dojde k odečtení použitých surovin ze skladu.

screenshot_2017-10-12-15-27-08

 

3_icon

Hotovo, šunkový chlebíček je vyroben, suroviny ze skladu odečteny. Můžete začít prodávat. Pamatujte však na to, že při klasickém naskladnění či inventuře nedojde k odečtení surovin, je nutné používat záložku VÝROBA. Po vyrobení dojde v pokladně ke skladovému pohybu Výroba, kdy bude přidán vyrobený produkt a odečteny suroviny použité na jeho výrobu. Provedenou výrobu najdete v Reportu transakcí.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC