Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Záložka Sestavy zobrazuje nejrůznější typy nových datových sestav. Tyto sestavy lze filtrovat za zvolené časové období a to pro všechny nebo jen určitou pokladnu. Sestavy dále nabízejí široké možnosti úprav.

Data v sestavách je možné seskupovat dle tzv. seskupovacích sloupců. Podle zvoleného prvního seskupovacího sloupce tedy určujete základní třídění každé sestavy. Zobrazené sloupce a jejich pořadí lze u každé sestavy nastavit pomocí nabídky Nastavení sloupců 01 v záhlaví . Seskupovací sloupce je možné kliknutím na jejich záhlaví seřadit. Pro každou sestavu tedy existují sloupce, na základě kterých lze data seskupovat a dále sloupce pro zobrazení seskupených dat.

Pokud např. v některé sestavě nastavíte první sloupec Den a druhý Pokladna, budou data zobrazena podle dnů a dále dle pokladen. Jestliže pořadí sloupců prohodíte, data budou seskupena dle jednotlivých pokladen a pak seřazena dle dnů. V dalších tzv. datových sloupcích, které si můžete také nastavit, budou zobrazeny jednotlivé položky, např. vystavené účtenky a jejich součet či průměr za zvolené seskupení (vybrané seskupovací sloupce). Období pro seskupování nastavujete v menu 02. Pokud zde zvolíte místo DENNÍ např. TÝDENNÍ, bude první sloupec Den nahrazen týdnem a data tedy budou seskupena dle týdnů. Interval pro zobrazená data určujete pomocí kalendáře 03.

Jakmile vám nastavení sestavy vyhovuje, můžete ho uložit pod vlastní název 04 a použít kdykoliv později. Máte možnost si tak vytvořit vlastní podobu sestav a s tou pracovat. Takto uložené sestavy najdete v levém panelu záložek jako Uložené sestavy. Exportovat data ze sestav lze do Excelu, formátu .csv či .pdf. Tlačítka pro export najdete v záhlaví každé sestavy.

V každé sestavě je k dispozici pole 05 pro fultextové vyhledávání a možnost aktivovat vlastní konec dne. Vlastní konec dne vyberete v Nastavení cloudu a pak ho zde pomocí přepínače 06 zapnete. Pokud je zde Konec dne aktivní, data v sestavách se zobrazují v intervalu nastaveného konce dne. Pokud tedy nastavíte konec dne na 2:00. Budou data zohledňovat "denní" interval od 2:00 do 2:00 následujícího dne. To je vhodné např, pro provozy, které fungují přes půlnoc.
 

clip0778

 

poznamka_icon

V případě, že vlastníte licenci Dotykačka SNADNO, nemáte přístup ke všem nabízeným sestavám..

Původní (předchozí) datové sestavy jsou ve Vzdálené správě stále dostupné pod záložkou Původní sestavy. Tyto sestavy jsou popsané v této kapitole.

 

Jak pracovat se sestavami?

Základní možnosti sestav si ukážeme na prodejní sestavě Přehled tržeb. Na tuto sestavu odkazuje také Prodejní report Tržby. Prodejní reporty jsou tedy jen odkazy do připravených odpovídajících sestav.

1_icon

Rozbalte záložku Sestavy a ťukněte na Prodejní sestavy. Z nabídky sestav vpravo zvolte Přehled tržeb - Dle času.

clip0779

 

2_icon

Dostanete se na stránku se sestavou s přehledem tržeb ze všech nebo vybraných pokladen. Ve výchozím nastavení jsou tržby seskupované dle měsíců.

2017-05-29_160159
 

Výběrem z rozbalovacího menu Pokladna 01 přehled omezíte jen na konkrétní pokladnu nebo pokladny. V seznamu se zobrazují i dříve smazané (neaktivní) pokladny, které byly v minulosti nahrazené novým zařízením. Kliknutím do pole 03 nastavíte časové období přehledu.

Kliknutím na tlačítka v části 02 zvolíte, zda bude přehled zobrazen po jednotlivých dnech, týdnech, měsících nebo rocích. Podle zde zvoleného období se přizpůsobí také zobrazení a volby kalendáře 03. Pokud např. zde zvolíte TÝDENNÍ zobrazení, bude kalendář rovnou nabízet jednotlivé týdny.

Každý report je možné prostřednictvím tlačítek 04 uložit do Excelu, formátu .csv či .pdf. Generování souboru probíhá okamžitě. Po stisknutí tlačítka pro export do vybraného formátu je tak nutné počkat na dokončení a stažení vyexportovaného souboru s daty. Soubor bude v tomto případě automaticky stažen do složky Stažené soubory nebo jiné dle nastavení vašeho internetového prohlížeče. Postup generování původních (předchozích) přehledů a sestav je popsán této kapitole.

clip0769
clip0770

 

dulezite_sdeleni_icon

V případě exportu sestav a přehledů do .pdf, je generování omezeno na max.1000 položek. Pokud data v exportované sestavě souhrnně obsahují více než 1000 položek, nebude vyexportovaný .pdf soubor obsahovat jednotlivé položky, ale pouze souhrny / součty za všechny položky. Souhrny tedy vždy odpovídají bez ohledu na počet položek.

 

Volba ...Více možností 05 nabízí omezení zobrazených dat (filtr). U sestavy Přehled tržeb je možné údaje omezit na vybrané zaměstance, zákazníky nebo samostatné prodejce. Pokud zde není nic zvoleno (výchozí nastavení), zobrazují se data bez omezení. Jakmile nějakou položku (položky) vyberte, budou data omezena jen na tyto položky, tj. např. vybraného zákazníka nebo zaměstnance.

Kliknutím na Nastavení sloupců 05 lze nastavit, jaké sloupce budou v přehledu zobrazeny a také upravit jejich pořadí přetažením:
clip0773
 

Pokud si sestavu uživatelsky nastavíte, volbou 06 si ji můžete uložit pod vlastní název a popis. Takto uložené sestavy najdete v levém panelu záložek jako Uložené sestavy.
 

3_icon

Odebráním či přidáním určitého sloupce a jeho pořadím určujete podle čeho budou data v přehledu seskupena. Na obrázku níže jsme přidali sloupec Zaměstnanec a přesunuli ho na třetí místo. Přehled nyní tedy zobrazuje sumy tržeb za měsíc, pokladny a jednotlivé zaměstnance. Některé položky v přehledu jsou aktivním odkazem. Kliknutím na položku Směna 1 ve sloupci Zaměstnanec se otevře nová stránka s vlastnostmi tohoto zaměstnance. Kliknutím na sloupce, podle kterých jsou data seskupována, je seřadíte sestupně či vzestupně.

clip0772

 

4_icon

Zobrazovaná data lze filtrovat dle časových období kliknutím do pole Datum 03 (viz obrázek výše). Zobrazí se přehledný kalendář s rychlými volbami. Kliknutím na jednu z těchto voleb v části 07 rovnou nastavíte nejběžnější časové období. Pomocí kalendáře lze pak vybrat vlastní interval. Nejprve zvolte měsíc a rok 08, pak označte konkrétní den začátku 09. Pokud měsíc a rok odpovídá, lze rovnou označit počáteční den. Zvolený den začátku bude zvýrazněn. Stejným způsobem pak zvolte i koncový den. Celý interval se v kalendáři označí a zobrazená data budou tomuto intervalu odpovídat. Přepínač 010 zobrazí v dolní části kalendáře možnost zvolit k vybranému období také časový interval.

Další informace najdete v kapitole Filtrování údajů podle data. Pokud máte aktivní vlastní konec dne, bude ho kalendář rovnou zohledňovat.

clip0771

 

uziv_tip_icon

Nastavení přehledu si Vzdálená správa pamatuje. Pokud ho později znovu otevřete, bude zobrazen v posledním nastaveném stavu. Zároveň na základě aktuálního kalendářního data dojde automaticky k zobrazení odpovídajícího období, pokud bylo nastaveno. Pokud tedy nastavíte v kalendáři v rychlých volbách Tento měsíc, budou další měsíc zobrazena data z aktuálního měsíce a nikoliv předchozího.

V případě zobrazení velkého množství údajů se data načítají postupně automaticky během skrolování myší. Není tedy zde klasické stránkování.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC