Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Tato kapitola vás provede krok za krokem ukázkovým importem produktů prostřednictvím Vzdálené správy. Na základě tohoto postupu zvládnete provést import vlastními silami. Tento postup je určen pro ty, kteří ještě nemají v pokladně žádné produkty. Typicky ho tedy využijete pro první naplnění pokladny novými položkami.

 

Při importu nových produktů do pokladny dostane každý produkt jedinečné číslo (productId). Toto číslo slouží pro pozdější aktualizaci shodného záznamu. Pokud si tedy naimportované produkty z pokladny vyexportujete a v souboru změníte vlastnosti produktu s productId 6351216842362154, budou změny tohoto produktu při dalším importu přeneseny do pokladny. Díky existujícímu productId pokladna pozná, že se jedná o stávající produkt. Pokud hodnotu ve sloupci productId vymažete, bude do pokladny založen produkt nový.

Pokud editujete pomocí aplikace Excel .csv soubor se stávajícími produkty z pokladny, je nutné nastavit formát buněk sloupce productId a dalších s několikamístnými čísly na Text a takto soubor uložit. Excel totiž data v tomto sloupci může vyhodnotit jako čísla a automaticky je upravit. Tím dojde ke změně jednoznačného identifikátoru produktu a soubor nebude možné po úpravách zpětně naimportovat. Pro správný postup se podívejte do této kapitoly.

Sloupce, které nevyužijete nemažte, respektive smažte jen jejich obsah bez záhlaví s názvem sloupečku.

Správně připravený .csv soubor s daty si ověříte otevřením v poznámkové bloku.

Pokud jsou u některých produktů v pokladně po importu chybné údaje, tyto produkty nemažte. Produkty z pokladny vyexportuje a v souboru jen upravte nesprávné údaje a znovu ho naimportujte. Díky productId budou vlastnosti produktů opraveny.

Aby bylo možné upravený soubor do pokladny nahrát, musí minimálně obsahovat data ve vyžadovaných položkách (sloupcích). Tyto sloupce nemohou být prázdné. Popis jednotlivých položek (sloupců) v importním souboru, včetně vyžadovaných, najdete v kapitole Import produktů.

Jako oddělovač můžete použít ; (středník) a , (čárka). V případě použití středníku, je možné oddělovat desetinná místa čísel čárkou a tečkou. V případě použití čárky jako oddělovače dat, je nutné pro oddělení desetinných míst použít tečku.

nahoru

Jdeme importovat produkty

1_icon

Přihlaste se do Vzdálené správy a přejděte na záložku Seznamy » Produkty. V záhlaví stránky klikněte na IMPORT a zvolte Import produktů. Dále z menu DOSTUPNÉ ŠABLONY 01 vyberte základní šablonu, tím ji stáhnete do počítače jako soubor productsTemplate.csv.

clip0628

 

2_icon

Soubor productsTemplate.csv otevřete v tabulkovém editoru, v našem případě to bude Excel. Po otevření uvidíte jen textové informace na řádcích, které nejsou rozdělené do buněk. Pro pohodlnou editaci tedy bude dobré informace rozdělit do jednotlivých buněk (sloupečků). Toho dosáhneme pomocí průvodce, který Excel nabízí. Data mezi jednotlivými čárkami tak rozdělíme do sloupců. Označte oba řádky s textem a přejděte na kartu Data, zde zvolte Text do sloupců.

Další možností je soubor rovnou pomocí tohoto průvodce naimportovat, postup najdete v kapitole Nastavení správného formátu buněk.

newitem15

 

3_icon

Otevře se průvodce převodem textu do sloupců. V prvním kroku ponechte zvolenou volbu Oddělovač a pokračujte dále. Jako oddělovač označte čárku a dále nezapomeňte nastavit formát buněk sloupců s čísly na Text. Jakmile průvodce ukončíte tlačítkem Dokončit budou jednotlivé položky rozděleny do sloupců. Takto máte správně připravený soubor pro editaci a můžete začít přidávat jednotlivé položky. Při editaci ponechte záhlaví (názvy sloupců) v tabulce, začněte tedy od druhého řádku, který přepište. Informace v něm jsou jen příkladové.

Popis jednotlivých položek (sloupců) v importním souboru najdete v kapitole Import produktů.

newitem51

 

4_icon

Jakmile máte soubor naplněný daty, uložte ho ve stejném formátu, tedy CSV (textový soubor s oddělovači). Správně připravený soubor ověříte otevřením v poznámkovém bloku, kde uvidíte text s diakritikou a čísla ve správném formátu, vše oddělené středníky.

newitem46

 

5_icon

Nyní se opět přesuňte do webového rozhraní Vzdálené správy a na stránce s importem nastavte kódování 02 Windows 1250. V tomto kódování totiž Excel soubor uložil. Kliknutím do části 03 zvolte upravený a uložený soubor productsTemplate.csv. Automaticky dojde k jeho nahrání do pokladny.

import4_ps

 

6_icon1

Pod importním dialogem by se měly objevit importované produkty. Po synchronizaci se nové produkty objeví také v pokladně Dotykačka.

importvs3

nahoru


 

Import pro typické provozy

Import pro typické provozy vám umožní naimportovat připravený seznam běžně používaných položek pro různé druhy provozů (drogerie, trafika, večerka, PEAL, atd.).

1_icon

Vyberte Seznamy » Produkty a pak ťukněte na IMPORT 01 vpravo nahoře.

typicke_provozy1_800_edge_dr_no

 

2_icon

Dále klikněte na menu DOSTUPNÉ ŠABLONY 02 a vyberte jednu ze šablon. Kliknutím na zvolenou šablonu dojde k jejímu stažení. Základní šablona je soubor se vzorovým produktem a vyžadovanými daty (sloupečky). Podle toho vzoru pak lze do souboru doplnit vlastní produkty a jejich vlastnosti.

typicke_provozy2_800_edge_dr

 

3_icon

Staženou šablonu upravte, doplňte a poté ji zpětně naimportujte do pokladny podle postupu v nadřazené kapitole.

dulezite_sdeleni_icon

Před importem do pokladny doporučujeme soubor s typickými produkty stáhnout a případně upravit dle vašeho provozu. Až po pečlivé kontrole ho pak naimportovat přímo do pokladny. V opačném případě může dojít k přepsání již vytvořených produktů!

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC