Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Dotykačka nabízí poměrně široké možnosti slev pro vaše zákazníky tedy nakupující. Podle toho, kde slevu nastavíte, je možné ji aplikovat v procentech nebo korunách. Níže uvedený přehled ukazuje, kde všude je možné slevy nastavit a aplikovat:

Možnosti slev v Dotykačce

Fixní sleva nastavená u produktu

v %

Ve vlastnostech každého vytvořeného produktu lze na záložce Cena nastavit procentuální slevu po aktivaci volby Akce (ve slevě). Nastavená sleva bude automaticky akceptována při každém prodeji.

Speciální slevový produkt

v Kč

Pokud vytvoříte a následně naúčtujete na účet speciální slevový produkt, budete mít možnost zadat výši slevy. Její výše je pak automaticky aplikována na celý účet a rovnoměrně rozpočítána na všechny položky na účtu.

Sleva z celkového účtu

v %

V platebním dialogu lze před konečným zaplacením účtu pomocí nabídky Pokročilé možnosti účtu nastavit slevu na celý účet.

Sleva aplikovaná na otevřený účet

v %

Ve vlastnostech otevřeného účtu je pod ikonkou Možnosti účtu k dispozici volba POSKYTNOUT SLEVU. Takto nastavená sleva bude aplikována na každou položku účtu.

Sleva položky na účtu

v % i Kč

Ve vlastnostech naúčtovaného produktu nastavíte na záložce Sleva jak procentuální slevu, tak slevu v korunách. Zadaná sleva je platná jen pro konkrétní položku na účtu, na které byla nastavena.

Sleva pro zákazníka

v %

V nastavení aplikace můžete vytvořit několik slevových skupin s definovanou slevou v procentech. V zákaznickém účtu lze pak každému zákazníkovi přiřadit některou z vytvořených slevových skupin. Sleva definovaná ve slevové skupině bude aplikována na každou položku účtu.

 

uziv_tip_icon

Mimo výše uvedené slevy, je možné prostřednictvím Vzdálené správy vytvořit cenová pravidla, která zajistí dočasnou změnu ceny produktu na základě konkrétního data, času nebo dne v týdnu. To lze využít pro pravidelné či jednorázové slevové akce, jako je černý pátek, happy days apod. Tyto možnosti najdete popsány v této kapitole.

 

K možnostem poskytování slev se dále váží tato uživatelská práva a nastavení:

Práva a nastavení související se slevami

Uživatelské právo Poskytovat slevy

Každý uživatel pokladny by měl mít nastavenou sadu práv. Nastavená práva určují, jaké činnosti může uživatel v pokladně a skladové aplikaci provádět. Jedním z práv je i možnost poskytovat slevy.

Uživatelské právo Upravit cenu položky na účtu

Toto právo, pokud je aktivní, umožňuje obsluze po přidání produktu na účet změnu jeho prodejní ceny. Uživatel však musí mít právo provádět změny v zaparkovaných / nezaparkovaných položkách. Bez tohoto práva nebude možné při editaci zaparkovaných / nezaparkovaných položek na účtu změnit jejich cenu. Záložka Cena v tomto dialogu nebude k dispozici.

Nastavená maximální sleva v kategorii

Ve vlastnostech produktové kategorie lze nastavit maximální výši povolené slevy. Toto omezení bude platné na všechny produkty v dané kategorii. Vyšší, než nastavenou slevu nebude možné aplikovat. Neplatí však pro slevu na celý účet v platebním dialogu

Neaplikovat hromadné slevy u produktu

Ve vlastnostech produktu lze povolit neaplikování hromadné slevy. Pokud bude tato volba povolena, nebude na tento produkt nikdy započítána případná sleva na celý účet.

Nastavená maximální sleva u zaměstnance

Ve vlastnostech uživatelského účtu lze pro konkrétního uživatele nastavit maximální povolenou slevu. Toto omezení se však vztahuje jen na slevu uplatňovanou na položku na účtu, nikoliv na slevu pro celý účet.

nahoru

Kombinace různých nastavení a oprávnění, které souvisí se slevami, ovlivňují chování Dotykačky při aplikování konkrétních slev na produkt, položku na účtu nebo celý účet:

Oprávnění / nastavení

Fixní sleva u produktu

Sleva položek na otevřeném účtu

Sleva na celý účet

Speciální slevový produkt

Sleva u zákazníka

Právo Upravit cenu položky na účtu zapnuto

Právo Upravit cenu položky na účtu vypnuto

Právo Poskytovat slevy vypnuto

O

X

X

X

O

X

X

Právo Poskytovat slevy vypnuto

Nastavené Omezení slevy u kategorie

O

X

X

X

O (do výše omezení u kategorie)

X

X

Právo Poskytovat slevy vypnuto

Nastavené Omezení slevy u kategorie + Neposkytovat hromadné slevy u produktu

O

X

X

X

X

X

X

Právo Poskytovat slevy vypnuto

Aktivní Neposkytovat hromadné slevy u produktu

O

X

X

X

X

X

X

Právo Poskytovat slevy zapnuto

Aktivní Maximální povolená sleva u zaměstnance

O

O (do výše omezení u zaměstnance)

O (do výše omezení u zaměstnance)

O (do celkové hodnoty účtu)

O

O

X

Právo Poskytovat slevy zapnuto

Aktivní Maximální povolená sleva u zaměstnance + Omezení slevy u kategorie

O

O (do výše omezení u zaměstnance / kategorie)

O (do výše omezení u zaměstnance / kategorie)

O (do výše omezení u kategorie)

O (do výše omezení u kategorie)

O

X

Právo Poskytovat slevy zapnuto

Aktivní Maximální povolená sleva u zaměstnance + Omezení slevy u kategorie + Neposkytovat hromadné slevy u produktu

O

O (do výše omezení u zaměstnance / kategorie)

X (do výše omezení u zaměstnance)

O (rozpočítá se mezi ostatní položky do výše omezení na kategorii) (1

X

O

X

Právo Poskytovat slevy zapnuto

Aktivní Maximální povolená sleva u zaměstnance + Neposkytovat hromadné slevy u produktu

O

O (do výše omezení u zaměstnance)

X (do výše omezení u zaměstnance)

O (rozpočítá se mezi ostatní položky) (1

X

O

X

Právo Poskytovat slevy zapnuto

O

O

O

O (do celkové hodnoty účtu)

O

O

X

Právo Poskytovat slevy zapnuto

Aktivní Omezení slevy u kategorie

O

O (do výše omezení u kategorie)

O (do výše omezení u kategorie)

O (do výše omezení u kategorie)

O (do výše omezení u kategorie)

O

X

Právo Poskytovat slevy zapnuto

Aktivní Omezení slevy u kategorie + Neposkytovat hromadné slevy na produktu

O

O (do výše omezení u kategorie)

X

O (rozpočítá se mezi ostatní položky do výše omezení na kategorii) (1

X

O

X

Právo Poskytovat slevy zapnuto

Aktivní Neposkytovat hromadné slevy na produktu

O

O

X

O (rozpočítá se mezi ostatní položky do celkové hodnoty účtu) (1

X

O

X

 
O - uplatní se

X - neuplatní se / nelze

 

1) Nebude však možné vystavit doklad, pokud ani jedna položka na účtu nebude mít povolenou možnost hromadných slev.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC