Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Podle velikosti displeje zařízení, na kterém Dotykačku používáte, se může změnit zobrazení aplikace. Dotykačka se na zařízeních s velikostí displeje menší než 8" přepne do tzv. mobilního zobrazení. Toto zobrazení je optimalizováno pro malé velikosti displeje a zobrazení na výšku.
 

 

uziv_tip_icon

youtube-3233Na našem Youtube kanálu najdete playlist, který obsahuje videa ukazující zprovoznění a nastavení Dotykačky MOBILNÍ od vybalení až po první prodej. Je zde také popsáno uživatelské rozhraní v mobilním zobrazení.

 

Hlavní obrazovka v mobilním zobrazení

clip0004
clip0005

01

Postranní menu - Ťuknutím zobrazíte postranní menu.

02

Panel kategorií - Zobrazuje vytvořené kategorie produktů. Pomocí prstu lze tento pás horizontálně posouvat.

03

Ikona seznamu kategorií - Pokud máte velké množství kategorií, použijte pro jejich přehledné dlaždicové zobrazení tuto ikonu. Dlouhým ťuknutím ikonu přepnete do režimu hledání. Potom můžete jejím prostřednictvím vyhledávat produkty v pokladně.

04

Otevřené účty - Po ťuknutí se zobrazí seznam otevřených účtů, které ještě nebyly uzavřeny a zaplaceny.

05

Mapa stolů - ťuknutím zobrazíte mapu stolů. Pokud není mapa stolů zapnutá, zobrazuje se zde volba Zákazník pro práci se zákaznickými účty.

06

Dlaždicové menu - Obsahuje tlačítka pro základní operace s pokladnou. Popis jednotlivých tlačítek najdete v této kapitole.

07

Panel produktů - Po ťuknutí na zvolenou kategorii se v této části objeví produkty, které do této kategorie patří. Ťuknutím na produkt dojde k jeho zaúčtování. Pokud je aktivní mapa stolů, zobrazuje se zde a produkty se objeví až po vybrání konkrétního stolu. Jakmile je produkt zaúčtován, bude zobrazen dole jako položka účtu 08. Ťuknutím na položky účtu můžete upravovat jeho vlastnosti a množství.

0809

Informace o aktuálním účtu a zaplacení - Jakmile naúčtujete nějaké produkty, objeví se v této části informace o celkové výši účtu společně s poslední namarkovanou položkou. ťuknutí do této části pak můžete jednotlivé položky na účtu upravit a poté účet zaplatit.

uziv_tip_icon

Ikonka hledání je standardně zobrazena na hlavní obrazovce pouze v režimu zobrazení na šířku. V zobrazení na výšku je vyhledávání skryto pod ikonkou seznamu kategorií. Dlouhým ťuknutím na tuto ikonku přepínáte mezi přístupem k seznamu kategorií či k vyhledávání.

clip0268

nahoru

Úprava položek na účtu a zaplacení

clip0006

01

Úprava položky na účtu - Pokud ťuknete na naúčtovanou položku na účtu, budete ji moci upravit či smazat pomocí tlačítek, které se u položky objeví.

02

Zaparkování účtu nebo zaplacení - Pomocí těchto tlačítek účet buď zaparkujete nebo přejdete do platebního dialogu (volba Vystavit účet) a účet zaplatíte.

03

Pokročilé možnosti účtu - ťuknutí na tuto ikonu zobrazíte pokročilé možnosti účtu a budete moci přiřadit zákazníka, poskytnou slevu nebo rozdělit položky na více účtů.

nahoru

Platební dialog

clip0007
clip1071

Ťuknutím na vybranou platební metodu 04 účet zaplatíte. Podle vašeho nastavení může být dále zobrazen dialog pro zadání přijaté částky od zákazníka nebo spropitného. Pomocí tlačítek v dolní části 05 pak můžete vytisknout účtenku, odeslat účtenku na e-mail nebo rozdělit platbu mezi více platebních metod. Pro možnost tisku účtenky musí v Nastavení tisku k tiskárně přidána tisková úloha Tisk účtenek.

Rozdělení platby provedete jednoduše tak, že po výběru platební metody 04  zadáte nižší částku přijatou od zákazníka, než je celková. V druhém kroku potom vyberete další platební metodu pro doplacení zbytku. Aby bylo možné zadat přijatou hotovost od zákazníka, musí být v obecném nastavení plateb povolena volba Používat Zaplaceno, vrátit pro hotovostní platby.

Tlačítko Nezaplaceno účet uzavře bez zaplacení. V Historii plateb bude transakce označená jako nezaplacená a při uzavření pokladny budete na tento nezaplacený účet upozorněni.

Ťuknutím na ikonku 06 zobrazíte pokročilé možnosti platby.

nahoru

Správa položek

sunmi120
sunmi121

Ťuknutím ikonku 01 zobrazíte menu pro vytvoření nové kategorie či produktu. Nový produkt pak klasicky vytvoříte také tlačítkem clip0595.

Pro zobrazení stávajících kategorií táhněte prstem zleva doprava 02. Vysunete tak seznam kategorií.

Pokud vytvoříte nový produkt, budou zobrazeny jen jeho základní vlastnosti (Ceny, Balení a jednotky a Čárové kódy). Pro zobrazení všech vlastností produktu, které jsou rozdělené do horizontálních záložek 03, je nutné nový produkt uložit a znovu otevřít. Tuto možnost najdete po ťuknutí na ikonku tří teček v záhlaví 04.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC