Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Tato nastavení definují základní vlastnosti dotykové pokladny, které ovlivňují počítání a zobrazování cen. Některé hodnoty v této části jsou již nastavené podle voleb, které jste zvolili v průvodci aktivací, při prvním spuštění Dotykačky.
 

dulezite_sdeleni_icon

Následující volby důrazně doporučujeme nastavit / zkontrolovat ještě před samotným používání pokladny a tvorbou produktů. Pozdější změna některých hodnot může mít za následek změnu cen produktů a dopad na výpočet celkové ceny a DPH.

 

 

Obecné

Pojmenování pokladny

Zvolte název pokladny pod kterým bude pokladna identifikována a zobrazena ve Vzdálené správě.

Informace o společnosti

Informace o vaší společnosti, jako například jméno, adresa, číslo účtu a IČO, které se zobrazí na faktuře. Číslo účtu je pak důležité, pokud chcete na účtenkách tisknout QR kód pro okamžitou platbu mobilem. Proces vystavování faktur je popsán zde. Přepínač Plátce DPH v tomto nastavení se uplatňuje jako údaj na fakturách. Údaje o společnosti lze doplnit také přímo v nastavení faktur.

dulezite_sdeleni_icon

Formát zadaného bankovního účtu se validuje. Pokud se vám tedy i pro správném nastavení netisknou QR kódy na účtenkách, zkontrolujte správně zadané číslo účtu s číslem banky za lomítkem.

 

Chování

Záporné ceny

Umožní zadávat záporné ceny ve vlastnostech produktů a do cen produktů v otevřeném účtu. Toto nastavení lze využít při prodeji třeba jako náhradu částečného storna (v případě kombinace s povolením prodeje záporného množství).

Povolit záporné množství

Umožní zadávat záporné množství do prodejního množství jednotlivých produktů v otevřeném účtu. Záporné množství lze zadat jen ve vlastnostech naúčtovaného produktu na záložce MNOŽSTVÍ. Nelze použít tlačítka + - na obrazovce s naúčtovanými produkty. Toto nastavení lze využít při prodeji třeba jako náhradu částečného storna (v případě kombinace s povolením záporné ceny).

Znemožnit prodej položky za nižší než nákupní cenu

Jestliže je tato volba aktivní, bude pokladna při zaplacení účtu kontrolovat, zda jsou položky prodávány s cenou vyšší než je cena nákupní (pokud je nákupní cena zadána při naskladnění). V případě ceny nižší nebude dovoleno zboží prodat a při zaplacení bude v platebním dialogu zobrazeno toto upozornění:

clip0199
 

Sčítat položky na účtu

Aktivuje automatické sloučení shodných produktů na účtu v případě jeho uložení nebo zaparkování.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC