Obecné

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Obecné

Navigace:  Práce s pokladnou > Nastavení aplikace > Pokladna >

Tato nastavení definují základní vlastnosti dotykové pokladny, které ovlivňují počítání a zobrazování cen. Některé hodnoty v této části jsou již nastavené podle voleb, které jste zvolili v průvodci aktivací, při prvním spuštění Dotykačky.
 

dulezite_sdeleni_icon

Následující volby důrazně doporučujeme nastavit / zkontrolovat ještě před samotným používání pokladny a tvorbou produktů. Pozdější změna některých hodnot může mít za následek změnu cen produktů a dopad na výpočet celkové ceny a DPH.

 

 

Obecné

Pojmenování pokladny

Zvolte název pokladny pod kterým bude pokladna identifikována a zobrazena ve Vzdálené správě.

Informace o společnosti

Informace o vaší společnosti, jako například jméno, adresa a IČO, které se zobrazí na faktuře. Proces vystavování faktur je popsán zde. Přepínač Plátce DPH v tomto nastavení se uplatňuje jako údaj na fakturách. Údaje o společnosti lze doplnit také přímo v nastavení faktur.

uziv_tip_icon

Pokud ve vaší provozovně pracuje více samostatných živnostníků, mohou na jedné pokladně fungovat jako tzv. samostatní prodejci. Každý samostatný prodejce pak ve svém nastavení vyplní informace o své společnosti.

 

Chování

Záporné ceny

Umožní zadávat záporné ceny ve vlastnostech produktů a do cen produktů v otevřeném účtu. Toto nastavení lze využít při prodeji třeba jako náhradu částečného storna (v případě kombinace s povolením prodeje záporného množství).

Povolit záporné množství

Umožní zadávat záporné množství do prodejního množství jednotlivých produktů v otevřeném účtu. Záporné množství lze zadat jen ve vlastnostech naúčtovaného produktu na záložce MNOŽSTVÍ. Nelze použít tlačítka + - na obrazovce s naúčtovanými produkty. Toto nastavení lze využít při prodeji třeba jako náhradu částečného storna (v případě kombinace s povolením záporné ceny).

Znemožnit prodej položky za nižší než nákupní cenu

Jestliže je tato volba aktivní, bude pokladna při zaplacení účtu kontrolovat, zda jsou položky prodávány s cenou vyšší než je cena nákupní (pokud je nákupní cena zadána při naskladnění). V případě ceny nižší nebude dovoleno zboží prodat a při zaplacení bude v platebním dialogu zobrazeno toto upozornění:

clip0199
 

Sčítat položky na účtu

Aktivuje automatické sloučení shodných produktů na účtu v případě jeho uložení nebo zaparkování.

nahoru