Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

V této části konfigurujete nastavení tiskáren. Před prvním použitím dotykové pokladny nastavte vaši tiskárnu (tiskárny) a vyzkoušejte zkušební tisk.

Nastavení tiskáren v Dotykačce se skládá se ze dvou kroků a provedete ho prostřednictvím jednoduchého průvodce. Jakmile tiskárnu přidáte, pokusí se Dotykačka automaticky zvolit nejvhodnější nastavení pro tuto tiskárnu. K nastavené tiskárně pak přidáte tiskové úlohy, kdy zvolíte, co budete na tiskárně tisknout.

1.Přidejte tiskárnu na základě způsobu připojení a případně změňte její nastavení.

2.Přidejte k tiskárně tiskové úlohy a upravte jejich nastavení.

3.Hotovo, tiskárna je nastavena!

 

uziv_tip_icon

Tiskových úloh lze přidat k jedné tiskárně několik. Třeba, pokud jednu pokladnu s připojenou tiskárnou využívá více samostatných prodejců. Tiskárna tak bude mít nadefinovaných více úloh např. pro tisk účtenek a objednávek pro jednotlivé prodejce.

 

Jak přidat novou tiskárnu?

1_icon

Z postranního menu Dotykačky zvolte Nastavení aplikace a poté Tisk. Otevře se průvodce pro nastavení tisku. Vlevo ťukněte na + Přidat tiskárnu.

2screenshot_2017-11-29-17-16-50-1

 

2_icon

Vyberte typ připojení tiskárny:

Pro tiskárnu připojenou síťovým kabelem nebo bezdrátově prostřednictvím Wifi ťukněte na Síť (Wifi). Pokladna vyhledá síťové tiskárny ve vaší síti. Ťuknutím na nalezenou tiskárnu upravíte její nastavení a vytisknete zkušební stránku. Síťovou tiskárnu můžete vyhledat také zadáním její IP adresy.

Jestliže máte tiskárnu připojenou USB kabelem přímo k pokladně, zvolte USB. Pokladna zobrazí zařízení připojená do USB portů. Ťuknutím na vybranou tiskárnu upravíte její nastavení a provedete zkušební tisk.

Pokud již máte s pokladnou spárovanou bluetooth tiskárnu a chcete ji nastavit pro Dotykačku, zvolte Bluetooth. Pokladna zobrazí spárovaná zařízení. Ťuknutím na vybranou tiskárnu upravíte její nastavení a provedete zkušební tisk.

Pokud tiskárna správně vytiskne zkušební tisk, ťukněte na tlačítko DOKONČIT. Tiskárna bude přidána do Dotykačky.

screenshot_2017-11-29-17-17-14
screenshot_2017-11-29-17-23-4546

 

3_icon

Tiskárnu tedy máte přidanou a taktéž jste ověřili zkušebním tiskem, že pokladna s tiskárnou komunikuje. Nyní zvolte, jaké úlohy má tiskárna vykonávat. Ťukněte na tlačítko + PŘIDAT TISKOVOU ÚLOHU a zvolte jednu z tiskových úloh, které Dotykačka podporuje:

Tisk účtenek

Tisk objednávek

Tisk pokladního příjmu / výdaje

Tisk reportů a uzávěrek

Tisk faktur

Tisk cenovek

Tisk výpisu z účtu
 

Ťuknutím na POKRAČOVAT bude vybraná úloha k tiskárně přidána. Jestliže chcete aby tiskárna tiskla zároveň např. účtenky i objednávky, přidejte stejným způsobem další tiskovou úlohu.

screenshot_2017-11-29-17-16-59
screenshot_2017-11-29-17-17-08

 

4_icon

Každá tisková úloha má různá nastavení. Jakmile úlohu k tiskárně přidáte a poté na ni ťuknete, můžete tato nastavení upravit. Pro nastavení tiskových úloh se podívejte do této kapitoly.

nahoru


 

Jak tiskárnu nebo tiskovou úlohu smazat?

Pro smazání tiskárny na ni v levém panelu ťukněte a poté ťukněte na ikonku koše v záhlaví. Stejně tak postupujte i u tiskové úlohy. Pod tiskárnou ťukněte na úlohu, kterou chcete smazat a odstraňte ji ťuknutím na ikonku koše v jejím záhlaví.

screenshot_2017-12-04-16-59-44-1

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC