Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Prostřednictvím vzdálené správy je možné importovat i exportovat produkty a jejich kategorie. Pokud již máte kategorie vytvořené, umožní vám export do souboru jejich zálohování a úpravu. Pokud totiž tento soubor ve Vzdálené správě zpětně naimportujete, dojde automaticky k vytvoření nových či aktualizaci stávajících kategorií. Importovat lze však vždy jen soubor ve formátu .csv. Soubor ve formátu .xls je nutné před importem uložit do .csv.

 

poznamka_icon

Pro obecný postup importu / exportu se podívejte do nadřazené kapitoly.

 

Každá kategorie je reprezentována vlastním ID číslem. Pokud provedete změnu položky v .csv souboru, bude po importu změněna položka se stejným ID číslem ve Vzdálené správě a po synchronizaci i v dotykové pokladně.

Tlačítka pro import či export najdete v záhlaví stránky na záložce Seznamy » Kategorie.

clip0776

 

Jestliže ještě nemáte vytvořené kategorie a chcete je hromadně naimportovat, stáhněte si ze Vzdálené správy .csv šablonu a vzorová data nahraďte vlastními. Poté soubor naimportujte. Stačí ho přetáhnout nebo kliknout do dialogu 01, který se objeví po kliknutí na IMPORT v seznamu záhlaví kategorií:

clip0602

 

Popis sloupců v importním souboru

Importní soubor pro kategorie

externalId

Unikátní číslo kategorie (zvolte si libovolnou řadu čísel např. 101, 102 a dále). Každá kategorie musí mít toto číslo unikátní. Nelze opakovaně použít číslo, které již bylo dříve použito u smazané kategorie.

categoryId

Nevyplňuje se, tento sloupec ponechte s prázdnými hodnotami. Slouží pro interní identifikaci aktualizace záznamu.

name

Název kategorie

vat

Výchozí sazba DPH (uplatňuje se pro plátce DPH u okamžitého prodeje při použití rychlých názvů)

display

Číslo určující, zde se kategorie zobrazuje v přehledů na hlavní obrazovce či nikoliv (1 nebo 0 - zobrazená / skrytá).

hexColor

Kód barvy ve formátu HEX (např. #EED5D2). Kódy jednotlivých barev najdete zde.

deleted

Číslo označující smazanou kategorii (1 nebo 0 - smazaná/nesmazaná). Po smazání nebude dále kategorie v pokladně zobrazována. Výchozí hodnota je 0.

eetsubjectId

Interní ID subjektu pro prodej v pověření.

margin

Minimální marže, která se aplikuje v případě, že není nastavená marže u konkrétního produktu (lze zadat procentuálně 10% nebo absolutně 10, což značí 10 Kč).

fiscalizationdisabled

Určuje, zda budou produkty v kategorii evidovány (fiskalizován) či nikoliv (1 nebo 0 - nefiskalizovat / fiskalizovat). Pro Českou republiku se neuplatňuje, nezáleží tedy na nastavené volbě.

defaultcourseid

ID číslo výchozího chodu, ke kterému se přiřadí produkty v kategorii.

maxdiscount

Určuje maximální výši slevy, kterou může obsluha poskytnout na produkty v dané kategorii (např. hodnota 15 odpovídá 15% slevě).

tags

Seznam přiřazených štítků. Na základě těchto štítků lze kategorie skrýt v tomto nastavení.

Vyžadované položky jsou tučné, ostatní položky (data) jsou volitelné.

 

poznamka_icon

Podporované jsou .csv soubory s oddělovačem ; (středník) a , (čárka). V případě použití středníku, je možné oddělovat desetinná místa čísel čárkou a tečkou. V případě použití čárky jako oddělovače dat, je nutné pro oddělení desetinných míst použít tečku.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC