Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Běžně se položky na účet v Dotykačce přidávají ťuknutím na předem vytvořený produkt. Dotykačka ale také umožňuje přidávat položky na účet jednoduše tak, že jejich množství a hodnotu naťukáte pomocí jednoduché kalkulačky. Této funkci říkáme okamžitý prodej.

 

uziv_tip_icon

youtube-3233Tato kapitola obsahuje názorné video.

 

Jak na okamžitý prodej?

Dostupnost možnosti okamžitého prodeje je závislá na druhu provozu zvoleném při aktivaci pokladny a na nastavení Módu pokladny v Nastavení pokladny.

Pokud jste při aktivaci pokladny zvolili jako druh provozu Obchod, bude kalkulačka automaticky viditelná a připravená k použití na hlavní obrazovce.

Pokud jste při aktivaci pokladny zvolili jiný druh provozu, ale chtěli byste kalkulačku používat, v Nastavení pokladny - Mód pokladny zvolte Okamžitý prodej.

Jakmile Okamžitý prodej aktivujete, bude na hlavní obrazovce Dotykačky místo přehledu produktů zobrazena kalkulačka pro okamžitý prodej:

kalkulacka1_800_edge_ps_no
 

1_icon

Nejprve je vhodné nastavit sazbu DPH ťuknutím na příslušnou dlaždici 01. Zobrazené hodnoty odpovídají těm, které jsou vyplněné v Nastavení zdanění. Zvolenou sazbu DPH si Dotykačka pamatuje dokud nezvolíte jinou sazbu.

uziv_tip_icon

Pokud použijete pro okamžitý prodej kategorii s nastavenou sazbu DPH, bude tato sazba automaticky použita.

 

2_icon

Nyní pomocí numerické klávesnice 02 zadejte prodávané položky. Ty lze zadávat několika způsoby:

Nejjednodušší způsob je zadat množství a cenu. Např. když budete chtít prodat 5 rohlíků po 2 Kč, naťukáte 5 X 2 a CENA 04. Tím se v levé části okna na účet připíše položka Prodej 07 (to je výchozí pojmenování všech položek, které je však možné změnit, viz níže).

Pokud máte pro některý produkt nastaven kód PLU, můžete ho použít i zde. Řekněme, že pro produkt CC Cola budete mít nastaven PLU kód 123. Na kalkulačce tedy můžete zadat 123 a PLU 03 a na účet se vám připíše jedna CC Cola. Nebo zadáte množství a pak teprve PLU kód: 5 X 123 PLU. V takovém případě se na účet připíše pět CC Cola limonád. Jakmile zadáte platný PLU kód, bude nalezený produkt zobrazen v horní části numerické klávesnice 02.

V případě použití čtečky čárových kódů zadejte množství, např. 5 X a poté čtečkou načtěte kód.

Je možné zadávat i záporné hodnoty, pokud máte v Nastavení pokladny povolenou volbu Záporné ceny, příp. Záporné množství. K přepínání kladných a záporných hodnot slouží tlačítko +/- 08.

 

3_icon

Při přidávání položek na účet lze kombinovat položky, které přidáte pomocí kalkulačky a ty, které vyberete z katalogu. Pro přepínání mezi kalkulačkou a katalogem použijte tlačítko 05 VYBRAT Z KATALOGU. Můžete také kombinovat kalkulačku s katalogem. Pokud budete například chtít prodat třikrát řízek s bramborem, naťukáte na kalkulačce 3 X a zvolíte VYBRAT Z KATALOGU - Jídlo - Řízek s bramborem. Zpátky do režimu s kalkulačkou se dostanete ťuknutím na šipku nebo křížek vlevo od nápisu Katalog položek.

kalkulacka3b_800_edge_dr

 

4_icon

Název prodejní položky můžete přejmenovat podle názvu kategorie, nebo podle některého z naposledy použitých názvů. Ťukněte na ZVOLIT NÁZEV 09 (viz první obrázek) a vyberte si název z dostupných možností. Pokud editujete název některé položky přes změnu jejích vlastností a tento název použijete, můžete ho pak vybrat v sekci Poslední použité.

Pokud pro název zvolíte kategorii, budete moci v Přehledu tržeb filtrovat prodeje dle prodaných položek a kategorií.

kalkulacka2_800_edge_dr

 

5_icon

Až budete mít účet kompletní, můžete ho vystavit tlačítkem 06 Vystavit účet (viz první obrázek). Dostanete se do platebního dialogu, kde ťuknutím na vybranou platební metodu účet zaplatíte. Případně lze s účtem dále pracovat (můžete rozdělit účet, rozdělit platbu, atd.).

nahoru


 

Jak změnit vlastnosti naúčtované položky?

Do levé části okna se připisují jednotlivé položky. Pokud chcete změnit vlastnosti některého naúčtovaného produktu, dlouze podržte prst na jeho názvu 07 (viz první obrázek). Dostanete se do okna Vlastnosti naúčtovaného produktu, kde můžete měnit vlastnosti produktu, jako např. jeho cenu a množství, ale také třeba název.

Vlastnosti produktu můžete měnit jak u položek, které zadáte pomocí kalkulačky, tak u těch, které přidáváte výběrem z katalogu, pomocí PLU kódu, nebo pomocí čtečky čárových kódů. Avšak jen u položek, které jste přidali pomocí kalkulačky, můžete vyvolat okno pro změnu vlastností produktu dlouhým podržením na názvu produktu. Také jen u těchto položek můžete měnit název produktu. U položek, které jste přidali z katalogu, přes PLU kód, nebo pomocí čtečky čárových kódů, můžete jejich vlastnosti měnit ťuknutím na ikonku tužky:

kalkulacka3_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Pokud nechcete pokladnu používat v módu Obchod, ale klávesnici přesto potřebujete, zkuste si nastavit PLU klávesnici. Pokladna v režimu Obchod pracuje rychleji, jelikož nemusí vykreslovat produktové dlaždice.

nahoru


youtube-3233 Základní možnosti okamžitého prodeje:

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC