Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Dostupné pouze v Dotykačce NEOMEZENĚ. «

Na záložce Objednávkové služby ve Vzdálené správě najdete aktuálně podporované i připravované integrace s online objednávkovými systémy a rozvozovými službami. Míra integrace každé služby je závislá na možnostech dané služby. Možnosti spolupráce s pokladnou mohou tedy být u každé služby jiné v závislosti na tom, co všechno služba nabízí zákazníkům, a zda je možné veškeré tyto funkce propojit s pokladním systémem. Taktéž tedy mohou být rozdílné i možnosti konfigurace u každé služby. Jsou podporovány služby Foodora, Bolt Food, Wolt a Wolt Retail.

Nejprve je nutné v této části zapnout propojení s preferovanou službou, vytvořit kategorie (sekce) a do nich umístit již vytvořené produkty z pokladny. Kategorie v objednávkových systémech jsou tedy zcela nezávislé a nesouvisí s vytvořenými kategoriemi v pokladně. Do těchto kategorií pak vložíte produkty, které již máte vytvořené v pokladně. Produkty jsou naopak pro objednávkové systémy a pokladnu stejné. U produktů je pak ještě nutné aktivovat Prodej s sebou (viz zabalený postup níže). Následně již můžete odbavovat objednávky přímo v pokladně.

 

+Nastavení Prodeje s sebou

nahoru

 

Jak propojit pokladnu s objednávkovou službou?

Postup propojení si ukážeme na službě Bolt Food. Jestliže některou z objednávkových služeb ještě nevyužíváte a chtěli byste, ozvěte se nám. Na základě žádosti vás kontaktujeme, abychom vám aktivovali objednávky. Pak bude možné zveřejnit nabídku a nabídka se objeví se na stránce vašeho podniku v dané službě.

U všech podporovaných služeb tedy budete mít propojení již nastaveno od Dotykačky. Jakmile dostanete zprávu o hotovém propojení, stačí jen vytvořit menu podle postupu níže.

 

dulezite_sdeleni_icon

Pokud již Bolt používáte a máte přímo v Boltu vytvořené menu, aktivací objednávek bude menu v Boltu smazáno a nahrazeno menu v Dotykačce. Je tedy nutné mít v Dotykačce menu již vytvořené a teprve poté požádat Bolt o aktivaci objednávek. V případě, že se vám nedaří synchronizace, podívejte se na konec této kapitoly.

V případě Woltu je nutné nejprve vytvořit menu, zadat provozní dobu, odhlásit se z aplikace Wolt Merchant a až poté zapnout synchronizaci objednávek!

U Foodory je potřeba provozní dobu vaší provozovny specifikovat přímo v aplikaci Foodory. Provozní doba nastavená ve Vzdálené správě Dotykačka není podporována. Stejně tak není podporována časová dostupnost jednotlivých položek (produktů) menu. Zkontrolujte si také, že nemáte stejné produkty ve vícero sekcích. Pokud ano, synchronizace menu nebude fungovat.

Jestliže si přejete aktivní integraci úplně zrušit, kontaktujte nás prosím.

 

1_icon

Přihlaste se do webového rozhraní Vzdálené správy. V levém panelu záložek zvolte Integrace a poté Objednávkové systémy 01. Vyberte jakou pokladnu 02 chcete propojit a poté u služby Bolt Food ťukněte na PROPOJIT 03.

clip0646

 

2_icon

Bude zobrazen dialog pro vložení ID čísla (External ID). Toto číslo dostanete od Dotykačky na základě vaší žádosti. Vložte tedy přidělené ID číslo vašeho podniku pro danou službu a potvrďte tlačítkem PROPOJIT.

clip0647

 

3_icon

Kliknutím na PŘIDAT SEKCI 01 vložte novou kategorii s názvem a popisem. Tlačítkem UPRAVIT 02 vedle provozní doby specifikujte otevírací dobu vašeho podniku pro každý den v týdnu. Mělo by tedy jít o dobu, kdy přijímáte objednávky.

clip0648

 

4_icon

Jakmile přidáte první sekci, můžete do ní vložit položky, tj. produkty, upravit jí nebo smazat. To vše tlačítky 03. Vytvořené kategorie a vložené produkty jsou společné pro všechny připojené objednávkové služby.

clip0649

 

5_icon

Pro přidání produktu ťukněte na tlačítko PŘIDAT POLOŽKU. Bude zobrazen jednoduchý dialog s vyhledávacím polem 04. Do tohoto pole zadejte alespoň jeden znak, budou nabídnuty odpovídající produkty, nebo ťuknutím do pole zobrazte seznam všech produktů a přidejte do sekce tlačítkem +. Aktivací volby 05 můžete nastavit pro daný produkt jeho dostupnost, tj. čas od - do, kdy si ho budou moci zákazníci objednávat.

V případě Foodory není možné mít stejný produkt v několika sekcích. Zkontrolujte si tedy že nemáte stejné produkty ve vícero sekcích. Pokud ano, synchronizace menu pro Foodoru nebude fungovat.

clip0650

 

6_icon1

Pořadí produktů v sekci změníte podržením ikonky 06 a přetažením. U každého produktu najdete panel ikonek, který umožňuje produkt dočasně skrýt clip0652, nastavit jako vyprodaný clip0653, upravit dobu dostupnosti pro objednávky clip0654 (není podporováno u Foodory) nebo smazat clip0655. Kliknutím na ikonku clip0719 zobrazíte její obrázek, první cena na řádku značí vloženou částku za obal. Obě tyto položky nastavujete ve vlastnostech produktu.

Po přidání a nastavení všech produktů tlačítkem 08 nabídku vypublikujte. Nabídka bude zveřejněna na stránce vašeho podniku v dané službě, avšak pouze v případě, že máte aktivovány objednávky. Pokud ještě nemáte aktivované objednávky a produkty máte nestaveny, kontaktujte nás s požadavkem na aktivaci objednávek a poté nabídku znovu tlačítkem 08 zveřejněte.

Ťuknutím na na tlačítko SPRAVOVAT PROPOJENÍ 09 se vrátíte na přehled služeb, kde je možné propojení zrušit či nastavit pro další službu.

clip0651

 

uziv_tip_icon

Další vlastnosti produktů platné pro objednávkové služby naleznete v seznamu produktů, pokud otevřete detail produktu.

Jestliže v pokladně smažete produkt, který je součástí menu pro objednávkové služby, bude zde označen červenou barvou.

 

Po zveřejnění se tlačítko ZVEŘEJNIT NABÍDKU 08 změní na POVOLIT / ZAKÁZAT OBJEDNÁVKY. Můžete tak jednoduše zapínat či vypínat možnost objednávek pro vaše zákazníky.

clip0656

 

poznamka_icon

Výše uvedený postup je sice platný pro službu Bolt Food, pro ostatní objednávkové služby však bude podobný. Podle toho, co daná služba podporuje, může být rozdíl v možnostech nastavení pro sekce či nabízené produkty, respektive v konfiguraci nabídky pro danou službu.

 

Nyní se můžete přesunout do poklady a zde objednávky odbavovat. Dostupnost jednotlivých produktů pro objednání lze upravovat také na pokladně v tomto nastavení.

nahoru

+Chyba synchronizace

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC