Stavy skladů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Stavy skladů

Navigace:  Vzdálená správa > Panel záložek > Sklady >

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Na záložce Sklady » Stavy skladů najdete přehled všech produktů, které můžete filtrovat podle jednotlivých skladů. Na této stránce lze také produkty rychle naskladnit přesunout mezi sklady či zobrazit vlastnosti produktů a jejich pohyby. Můžete zde také vytvořit pravidla, na základě kterých dostanete e-mailové upozornění o zbývajícím množství produktů na skladě.

 

2017-05-25_155113
 

01

Pomocí těchto tlačítek vyexportujete zobrazené produkty do Excel tabulky nebo .csv souboru.

02

Tlačítka pro skladové operace:

Naskladnit - Po stisknutí tlačítka bude zobrazena stránka s volbami pro naskladnění. Na této stránce vyberete produkty, které chcete naskladnit a přidáte je na pravou stranu stránky. Produkty budou naskladněny do skladu vybraného v menu 03. Naskladnění můžete provést také přímo u konkrétního produktu.

Skladový přesun vybraných produktů do jiného skladu. Po stisknutí tlačítka bude zobrazena stránka s přehledem produktů, které přesunutím na pravou stranu přesunete do zvoleného skladu. Přesun můžete provést také přímo u konkrétního produktu.

Inventura - Tímto tlačítkem zobrazíte dialog pro provedení inventury. Inventurou myslíme určení aktuálních skladových zásob (množství na skladě) u každého produktu.

Hlídání množství - Kliknutím na toto tlačítko se přesunete na stránku s pravidly pro hlídání skladových zásob. Na základě pravidel obdržíte informaci, pokud skladové množství vybraných produktů klesne pod definované množství.

Výroba - Kliknutím na tlačítko otevřete stránku s výběrem produktů, jejichž suroviny se nebudou odečítat při prodeji, ale při výrobě. Takové produkty musejí mít nastavené suroviny pro odtěžování a musejí být označené jako vyráběné položky.

03

Rozbalovací menu pro výběr skladu. Jsou zobrazeny vždy jen ty produkty, které do vybraného skladu patří.

04

Rozbalovací menu pro výběr kategorie produktů. Jsou zobrazeny jen produkty z daného skladu, které patří do vybrané kategorie.

05

Stisknutím tlačítka zobrazíte v přehledu dříve smazané produkty nebo produkty, které se neodečítají ze skladu. Smazané produkty v databázi kvůli zachování integrity zůstávají, dostanou však příznak smazáno a nejsou dále standardně zobrazovány.

06

Zobrazení vlastností produktu. Kliknutím se přesunete na stránku s vlastnostmi konkrétního produktu.

07

Zobrazení skladových pohybů konkrétního produktu.

 

poznamka_icon

Jak Dotykačka počítá nákupní cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítává nákupní cenu podle metody FIFO

nahoru