Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

 

Na záložce Sklady » Seznam naskladnění najdete přehled proběhlých naskladnění, korekcí či remitend seřazených standardně podle data. V provedených naskladněních se zobrazují také skladové korekce.

Kliknutím do rozbalovacího menu 01 zvolíte sklad, pro který chcete provést naskladnění. Produkty poté naskladníte nebo vyrobíte tlačítky 03. Pomocí tlačítek 06 se podíváte do podrobností každé proběhlé skladové operace a uložíte je do .pdf souboru. Skladovou operací může být buď nákup nebo korekce.

Tlačítkem Upravit 07 lze pod dříve proběhlé naskladnění naskladnit další produkty. Tlačítkem 02 přehled naskladnění omezíte jen na zvolené datum či časové rozmezí. Pro nastavení časového rozmezí se podívejte do této kapitoly.

Celý přehled vyexportujete tlačítky 04 do Excel tabulky nebo .csv souboru. U každého naskladnění ťuknutím na dodavatele 05 přejdete do jeho vlastností.

naskladneni

 

uziv_tip_icon

Naskladnění v aplikaci Sklad v pokladně je popsáno zde.

Naskladnění je možné provést hromadně importem elektronického dodacího listu. Více informací o této možnosti najdete v této kapitole.

nahoru

Jak naskladnit produkty?

Na záložce Sklady » Seznam naskladnění ťukněte na tlačítko 03 Naskladnit (viz obrázek výše). Na výběr máte několik možností pro naskladnění (viz obrázek níže). Ruční s výběrem produktů pro naskladnění z pokladny 01, naskladnění produktů prostřednictvím el. dodacího listu (EDI) 02 nebo naskladnění ze souboru Dotykačky nebo podporovaných dodavatelů 03. Každé naskladnění lze uložit a kdykoliv později otevřít v části 04 a dokončit.

clip1073

 

dulezite_sdeleni_icon

Pokud rozpracované naskladnění uložíte, uloží se lokálně do cache vašeho prohlížeče. Je tedy nutné později v naskladnění pokračovat ve stejném prohlížeči, na stejném počítači a do té doby nemazat historii prohlížeče!

 

Ruční naskladnění
Klikněte na tlačítko POKRAČOVAT v části 01, bude zahájen proces naskladnění, který je popsán níže.

Naskladnění z el. dodacích listů
Jakmile dostanete el. dodací list od dodavatele, budete ho moci vybrat v části 02 po zvolení pokladny, na kterou chcete produkty naskladnit. Tlačítkem POKRAČOVAT pak spustíte proces naskladnění, který je popsán níže.

Import produktů ze souboru
Import produktů pro naskladnění ze souborů podporovaných dodavatelů nebo Dotykačky je možný v části 03. Pro výběr souboru pro import klikněte do části 03 a soubor vyberte nebo ho do této části přetáhněte z jiného okna, např. z průzkumníka Windows. Produkty v souboru tak budou přidány do naskladnění. Tlačítkem POKRAČOVAT pak spustíte proces naskladnění, který je popsán níže.

 

Postup naskladnění

1_icon

Po zahájení jakéhokoliv typu naskladnění se zobrazí stránka, na které specifikujete základní vlastnosti naskladnění. Zvolte zde sklad, dodavatele, vlastní číslo dodacího listu, upravte datum naskladnění a přidejte vlastní poznámku. Můžete zde dále zvolit, zdali chcete upravit nákupní či prodejní cenu naskladňovaných produktů. Poté ťukněte na tlačítko POKRAČOVAT a přesuňte se na další krok. Produkty můžete naskladnit i se zpětným datem. Pro zpětně naskladněné produkty však nesmí existovat novější inventura.

marze5_800_ps_edge_no1

 

2_icon

Nyní uvidíte produkty pro naskladnění načtené ze souboru nebo el. dodacího listu. U ručního naskladnění produkty přidejte kliknutím do pole 01. Po kliknutí můžete v tomto poli vyhledávat dle názvů produktů nebo EAN kódů. Zadáním neznámého názvu zpřístupníte v tomto poli možnost vytvořit nový produkt.

Jestliže budete produkty postupně přidávat tlačítkem +, dialog pro přidání produktů 01 zůstane otevřený a můžete tímto způsobem přidat více produktů. Produkt pro naskladnění lze zde také jednoduše přidat sejmutím čárového kódu čtečkou po kliknutí na tlačítko 03.

U každého produktu specifikujte naskladňované množství a případně aktuální nákupní cenu. Jestliže zadáte pro naskladnění záporné množství (např. -10), provedete korekci a o zadaný počet se sníží množství daného produktu na skladě. Nákupní cenou myslíme nákupní cenu produktu za prodávanou jednotku. U jednotek, kde naskladňujete např. 10 ks lahví vína po 1 litru, to je jednoduché, naskladníte cenu za 1 lahev (1 litr). Pokud však naskladňujete lahev 0,7 litru, je nutné vložit nákupní cenu přepočítanou na 1 litr.

Šipkou u produktů 02 přidáte k naskladnění skladové balení, případně ho vytvoříte. V našem případě naskladňujeme KEG sud a jeho skladové balení 50 litrů. KEG sud pak používáme jako surovinu a odtěžujeme z něj při prodeji 0.5 litrového čepovaného piva. Kliknutím na název produktu přejdete do jeho vlastností.

Mezi jednotlivými poli / produkty se pohybujete pomocí klávesy TAB. Klávesou ENTER se pak vždy přesunete do rozbalovacího menu 01 pro přidání produktu, kde můžete rovnou vyhledávat (dle názvu, PLU a EAN kódu), případně vytvořit nový produkt.

V dolní části je zobrazován sumární řádek. Pokud naskladňujete produkty s rozdílnými jednotkami, bude také zde uvedené množství zvlášť za každou jednotku.

Po přidání produktů pokračujte tlačítkem POKRAČOVAT.

clip1074

 

poznamka_icon

Jak Dotykačka počítá nákupní cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítává nákupní cenu podle metody FIFO

 

3_icon

Jestliže naskladníte neznámé produkty, tlačítkem SPÁROVAT lze každý neznámý produkt přiřadit již vytvořenému produktu v pokladně, případně vytvořit v pokladně produkt nový a ten spárovat.

2017-06-19_161843

 

poznamka_icon

Při naskladnění se produkty párují s těmi v pokladně primárně na základě productid (interní kód produktu). Pokud není productid nalezen, hledá se externalid, poté EAN a až nakonec PLU kód.

 

4_icon

V posledním kroku bude zobrazen souhrn naskladňovaných produktů s možností upravit jejich nákupní či prodejní cenu (pokud jste její změnu aktivovali v prvním kroku). Na základě zadané prodejní a nákupní ceny bude u každého prodejního produktu zobrazena marže (zisk) vypočtená na základě váženého průměru. Šipky pak indikují, zda je marže a zisk vyšší, stejná nebo nižší oproti původním hodnotám. Více informací najdete v kapitole Nastavení a používání marží. Produkty naskladníte tlačítkem NASKLADNIT. Tím je naskladnění dokončeno. Za pár okamžiku se změna promítne také do pokladny.

2017-06-19_160521

 

uziv_tip_icon

Naskladnění provedete také na stránce s přehledem produktů. Postup naleznete v této kapitole.

V naskladnění můžete později jednoduše pokračovat. Pokračováním naskladnění se přednastaví stejný dodavatel a číslo faktury, tak aby se naskladněné položky přidaly ke stejnému reportu naskladnění.

Pokud provedete chybné naskladnění nebo korekci nějakého produktu, proveďte naskladnění nové, kdy odpovídající množství tohoto produktu přidáte nebo odeberete (naskladnění se znaménkem -) tak, aby konečné množství na skladě sedělo.

nahoru


 

Jak hromadně naskladnit produkty?

Dotykačka umožňuje produkty naskladnit  hromadně pomocí vlastního importního souboru. Podporovány jsou však také importní soubory od několika dodavatelů.

1_icon

Importní soubor s produkty pro naskladnění vyberte kliknutím do části 01 na stránce seznamu naskladnění. Podle struktury souboru Dotykačka automaticky rozezná dodavatele a provede naskladnění. Důležité je, aby produkty v pokladně měli EAN kód shodný s produkty, které naskladňujete. Je také nutné vždy zvolit správné kódování importního (vstupního) souboru.

V případě, že chcete využít importní soubor Dotykačky, stáhněte si nejprve šablonu importu z části 02. Popis jednotlivých sloupečků importního souboru Dotykačky je uveden níže. Pro zobrazení seznamu všech podporovaných dodavatelů klikněte na ZOBRAZIT VŠE.

2017-12-01_182456182457

 

2_icon

Jakmile soubor vyberete či přetáhnete, budou produkty specifikované v souboru přidány do naskladnění. Jestliže se při importu souboru naskladnění vyskytne nějaká chyba, budete o tom informování bublinou ve spodní části stránky. Dále pokračujte standardním naskladněním popsaném výše.

nahoru


 

Popis sloupců v importním souboru

Produkty v pokladně jsou při importu naskladnění párovány na základě ean, plu, externalid nebo productid. Jakmile je tedy v pokladně nalezen produkt na základě jedné z těchto položek, bude naskladněn dle dalších sloupečků v importním souboru.

Při importu naskladnění jsou hlídány duplicitní položky. Při výskytu duplicitních položek v importním souboru bude zobrazena chyba.

Importní soubor pro hromadné naskladnění produktů

ean

kód produktu

plu

kód produktu

externalId

externí ID produktu (zvoleno zákazníkem, lze zjistit v detailu produktu)

productId

ID produktu (generováno systémem, lze zjistit v detailu produktu)

price

nákupní cena bez daně

priceSum

celková nákupní cena

priceSell

prodejní cena

quantity

množství

productName

Název produktu použitý při vytváření nového produktu z naskladnění. Zobrazuje se v tomto dialogu.

Vyžadované položky jsou tučné, ostatní položky (data) jsou volitelné. Jediné povinné pole je buď ean, plu, externalId nebo productId. Pokud není produkt nalezen podle ean, zkouší se plu, pak externalId a productId.

 

Importní soubor může třeba vypadat takto:

2017-06-19_170904

 

dulezite_sdeleni_icon

Pamatujte na to, že nelze importovat produkty, které mají vypnuto Odečítání ze skladu.

odecitat_ze_skladu_800_edge_dr

uziv_tip_icon

Postup, jak správně naimportovat CSV soubor do MS Excel, najdete zde.

nahoru


 

Jak zobrazit seznam remitend?

V horní liště vyberte Seznam remitend 01 a po výběru skladu 02 a časového rozsahu 03 se zobrazí seznam provedených remitend. Pokud chcete zobrazit detaily zvolené korekce, ťukněte na tlačítko Detail 04. Vybranou remitendu je také možné uložit do .pdf souboru.

remitendy

 

uziv_tip_icon

Skladové korekce se zobrazují také ve skladové sestavě Skladové pohyby.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC