Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Po zapnutí dotykové pokladny a spuštění aplikace Dotykačka bude zobrazena hlavní obrazovka, která je výchozím bodem pro veškeré činnosti s pokladnou. Podrobný popis jednotlivých částí hlavní obrazovky najdete v Průvodci hlavní obrazovkou.
 

Uživatelské prostředí a rozložení ovládacích prvků se může lišit v závislosti na vlastnostech zařízení, na kterém Dotykačku používáte. Hlavní obrazovka a ovládací prvky aplikace se přizpůsobují velikosti displeje. Na mobilních telefonech s displejem menším než 8" se Dotykačka přepne do mobilního zobrazení.

 

 

dulezite_sdeleni_icon

Níže je ukázáno uživatelské prostředí dotykové pokladny. Prvním krokem před začátkem práce s pokladnou (účtováním) je vždy otevření pokladny. Jak otevřít či uzavřít pokladnu najdete v této kapitole.

poznamka_icon

Pokud jste při aktivaci pokladny zvolili jako druh provozu Obchod, nebo jste v Nastavení zobrazení jako Mód pokladny zvolili Okamžitý prodej, uvidíte v hlavní části obrazovky místo Panelu produktů, zobrazeném na obrázku níže pod číslem 06, kalkulačku. Ta vám umožní tzv. okamžitý prodej. Více o této funkci se dočtete v kapitole Okamžitý prodej.

nahoru

Hlavní obrazovka a základní operace s pokladnou

screenshot_2017-10-11-12-32-07

 

01

Postranní menu - Vstup do pokročilého nastavení Dotykačky či k přehledům tržeb nebo reportům.  Najdete zde také volbu Správa položek, která slouží pro vytvoření produktů a jejich kategorií. Ťuknutím na položku Licence zobrazíte typ aktuální licence a také licenční klíč použitý na této pokladně.

02

Ikona postranního menu - Postranní menu zobrazíte ťuknutím na tuto ikonu. V této části se také zobrazuje jméno přihlášeného uživatele. Pokud je uživatel označen jako samostatný prodejce, bude jeho jméno zvýrazněno.

03

Dlaždicové menu - Obsahuje tlačítka pro základní operace s pokladnou. V dolní části je průběžně zobrazován poslední zaplacený či nezaplacený účet a součet právě otevřeného účtu. Popis jednotlivých tlačítek najdete v této kapitole. Jakmile naúčtujete nějaký produkt, dlaždicové menu zmizí a objeví se zde právě otevřený účet. Ťuknutím na položky účtu můžete upravovat jejich vlastnosti a množství.

04

Panel kategorií - Zobrazuje vytvořené kategorie produktů. Pomocí prstu lze tento pás horizontálně posouvat.

05

Ikona seznamu kategorií - Pokud máte velké množství kategorií, použijte pro jejich přehledné dlaždicové zobrazení tuto ikonu.

06

Panel produktů - Po ťuknutí na zvolenou kategorii se v této části objeví produkty, které do této kategorie patří. Ťuknutím na produkt dojde k jeho zaúčtování. Jakmile je produkt zaúčtován, bude zobrazen na levé straně jako položka účtu. Ťuknutím na položky účtu můžete upravovat jejich vlastnosti a množství. Pomocí prstu lze produkty horizontálně posouvat. Měnit chování této části obrazovky lze zvolením preferovaného módu pokladny.

uziv_tip_icon

Místo produktů se vždy po uzavření či zaparkování účtu může zobrazovat přehled otevřených (zaparkovaných) účtů nebo mapa stolů. Pro změnu výchozí obrazovky se podívejte do tohoto nastavení.

 

07

Hledání - Ťuknutím na ikonu zobrazíte dialog pro fulltextové hledání produktů.

08

Hledání podle PLU kódů - Pro hledání produktů na základě PLU kódu ťukněte na ikonu.

09

Tisk výpisu z účtu - Ťuknutím na ikonu vytisknete výpis z účtu, bez nutnosti tento účet uzavírat. Upravit informace na výpisu z účtu lze v Nastavení tisku v tiskové úloze Tisk výpisu z účtu. Kontrolní výpis účtu vytisknete také z nabídky Možnosti účtu. Ikonka pro tisk výpisu z účtu se zobrazí pouze, pokud máte přidané nějaké položky na účet nebo otevřete zaparkovaný účet.

Výpis z účtu můžete použít jako předběžnou informaci pro zákazníka před uzavřením a zaplacením účtu. Více informací o této možnosti najdete v databázi znalostí v tomto článku.

010

Vystavit účet - Ťuknutím na tlačítko zobrazíte platební dialog kde provedete zaplacení účtu. Do tohoto panelu můžete přidat další tlačítka platebních metod nebo akcí a zrychlit zaplacení účtu.

011

Zobrazení PLU klávesnice - Ťuknutím zobrazíte klávesnici pro zadávání číselného PLU kódu. Zobrazení této ikony je závislé na tomto nastavení.
Zobrazení Obrazovky doporučení - Pokud tuto funkci aktivujete v nastavení aplikace, bude v této části také zobrazena ikona hvězdičky clip0582. Po ťuknutí na tuto ikonu se objeví obrazovka s denním menu a s nejprodávanějšími produkty v dané části dne. Můžete je tak velmi rychle naúčtovat.

clip0583

012

Synchronizace dat - Synchronizace dat mezi pokladnou a Vzdálenou správou probíhá automaticky při každé operaci. Ikona mráčku ukazuje probíhající synchronizaci. V případě nefunkčního internetového připojení je ikona mráčku červená.

013

Tisk posledního účtu - Vytisknutí účtenky z posledně uzavřeného účtu jehož hodnota je zde zobrazena. Všechny uzavřené účty najdete v Historii. Pokud uživateli pomocí uživatelských práv zamezíte přístup do Historie, nebude moci poslední účet přes tuto ikonku vytisknout. Zobrazení tohoto tlačítka ovlivňuje toto nastavení.

 

uziv_tip_icon

Když ťuknete a podržíte prst na vybrané dlaždici produktu, zobrazí se informace o aktuálních skladových zásobách, množství položky na otevřených účtech a alergenech (pokud jsou ve vlastnostech produktu vybrané). V případě aktivních chodů, budete moci vybrat také odpovídající chod. Tlačítkem OTEVŘÍT SKLAD rovnou přejdete na skladovou kartu daného produktu, kde můžete provést naskladnění. Skladové informace jsou dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší.

clip0066

nahoru


 

Jak se účtuje v Dotykačce?

1.Na hlavní obrazovce ťukněte na zvolený produkt 06 z vybrané kategorie 04 (viz obrázek hlavní obrazovky výše). Opakovaným ťukáním přidáváte množství produktu na účet. Naúčtované produkty se přidají na pravou stranu jako položky účtu, viz Obrazovka s naúčtovanými produkty níže. Položky účtu můžete dále upravovat.

2.Pokud nepotřebujete předem vytvořené produkty, můžete účtovat prostřednictvím jednoduché kalkulačky, které říkáme Okamžitý prodej.

3.Další alternativou je zjednodušené účtování, kdy místo produktových dlaždic budou nejprve zobrazeny dlaždice kategorií a po vybrání kategorie pak teprve produkty.

4.Jakmile naúčtujete produkty ťukněte na tlačítko Vystavit účet 010. Bude zobrazen Platební dialog, pomocí kterého provedete finální zaplacení účtu.

 

uziv_tip_icon

Pokud má zákazník ve svém účtu vyplněnou e-mailovou adresu, pokladna automaticky odešle účtenku na tento e-mail. Toto chování lze změnit v platebním dialogu.

nahoru


 

Obrazovka s naúčtovanými produkty

screenshot_2017-10-11-12-13-06

 

Produkty naúčtujete jednoduše zvolením kategorie a ťuknutím na vybraný produkt. Na levé straně obrazovky se tak otevře účet. Pokud na produkt vpravo ťuknete vícekrát, zaúčtuje se jeho odpovídající množství. Množství nastavíte také tlačítky 04.

Ťuknutím na položku (produkt) v otevřeném účtu zobrazíte tlačítka pro její úpravu. Pro odstranění produktu z účtu ťukněte na tlačítko 01. Tlačítkem 02 upravíte či zobrazíte vlastnosti naúčtovaného produktu. Můžete tak pro konkrétní účet upravit množství, cenu či poskytnutou slevu a zobrazit poznámky k produktu. Tlačítko 03 umožní přepínat mezi prodejem tady a prodejem s sebou. Pod naúčtovanými produkty může být zobrazen stav účtu 05, tedy zda se jedná o nový či zaparkovaný účet.

Tlačítkem 06 účet zaparkujete a zůstane dál otevřený. Můžete se k něm kdykoliv později vrátit a naúčtovat další položky. Tomuto tlačítku však můžete přiřadit i funkci storna aktuálně otevřeného účtu nebo ho skrýt v tomto nastavení. Pokud jde o účet, který je zaparkován na nějaký stůl, bude k dispozici tlačítko 07, pomocí kterého jednoduše na daném stolu otevřete další nový účet. Ťuknutím na tlačítko 08 zobrazíte nabídku dalších operací s účtem. Pokud je aktivní mapa stolů je účet automaticky zaparkován ke stolu, kterému účet patří.

Tlačítkem Vystavit účet zobrazíte Platební dialog a provedete zaplacení účtu.

 

uziv_tip_icon

V tiskové úloze Tisk účtenek lze volitelně zapnout tisk miniúčtenky, která pomáhá šetřit termopapír.

V tomto nastavení můžete aktivovat tisk účtenky na vyžádání a účtenku tak tisknout jen na přání zákazníka.

Více informací o jednotlivých možnostech tisku účtenek najdete v této kapitole.

nahoru


 

Prázdný účet

Jestliže z účtu odeberete všechny položky, zůstane prázdný. V takovém případě se buď vraťte tlačítkem Zpět 01 či použijte tlačítko pro další pokladní operace 02 a účet stornujte nebo zaparkujte pro pozdější přidání položek.

Prázdným účtem začínáte také, když v mapě stolů ťuknete na stůl, na kterém není žádný otevřený účet nebo vytvoříte na stole účet nový. Pokud nyní standardním způsobem naúčtujte produkty, přidají se na tento otevřený účet k daném stolu.

screenshot_2017-10-11-12-01-58

nahoru


 

Obrazovka s mapou stolů

Pokud je mapa stolů aktivní, může se zobrazovat se na hlavní obrazovce místo kategorií a produktů nebo otevřených účtů. Změnu zobrazení provedete v tomto nastavení. Ťuknutím na mapě vyberte požadovaný stůl a poté naúčtujte k danému stolu produkty.

Jestliže je vybraný stůl rezervován v aplikaci Rezervace, či se blíží jeho rezervace, budete na to upozorněni a Dotykačka nabídne přiřazení zákazníka s aktivní rezervací.

clip1064

 

Jakmile máte naúčtováno, můžete účet uzavřít či zaparkovat a vrátit se zpět do mapy stolů. Stůl u kterého je otevřený (aktivní) účet je v mapě zvýrazněn barvou odpovídající stáří účtu s vyznačením doby. Na spodku mapy najdete tlačítka pro změnu měřítka, případně přechod na další stránku mapy.

screenshot_2017-10-11-15-19-31

 

Ťuknutím na stůl zobrazíte aktuálně otevřené účty na tomto stole. Ťuknutím na vybraný účet ho zobrazíte s možností ho uzavřít. Můžete také rovnou otevřít na tomto stole nový účet.

clip0119

 

Informace o času od poslední úpravy účtu na mapě stolů

U každého účtu se po první minutě od zaparkování zobrazuje čas od poslední úpravy účtu. Tato informace poskytne obsluze přehled o době od posledního obsloužení hostů. Barva stolu se dle nastaveného času postupně mění ze zelené na oranžovou a následně červenou barvu. Dostanete tak jasnou informaci o tom, že daný stůl již delší dobu nebyl obsloužen. Změna časového intervalu, případně vypnutí, lze provést v nastavení mapy stolů.
 

uziv_tip_icon

Jestliže používáte mapu stolů, přijde vám vhod jednoduchý rezervační systém, který umožní vytváření a evidenci rezervací prostřednictvím jednoduché aplikace. Více informací najdete v kapitole Rezervace.

uziv_tip_icon

Pokud své produkty zákazníkům rozvážíte, můžete použít speciální stůl pro rozvoz a získat tak informace o celkových prodejích na rozvoz. Více informací o této možnosti najdete v této kapitole.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC